หมวดหมู่:

pH

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpH

  • การออกเสียง : pH pH [en]