หมวดหมู่:

(先生)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง(先生)

  • การออกเสียง : 老师 老师 [zh]