หมวดหมู่:

전적

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง전적

  • การออกเสียง : 전적 전적 [ko]