หมวดหมู่:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

 • การออกเสียงคำว่า 바보 바보 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 안녕 안녕 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 한국어 한국어 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 진짜 진짜 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 가방 가방 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 지하철 지하철 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 새 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 강남 강남 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 크리스마스 크리스마스 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 고양이 고양이 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 방학 방학 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 떡볶이 떡볶이 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 아이스크림 아이스크림 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 감자 감자 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 귀국하다 귀국하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 불고기 불고기 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 가요 가요 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 가을 가을 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 부모님 부모님 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 라디오 라디오 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 미안하다 미안하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 부탁 부탁 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 강변 강변 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 개 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 외국인 외국인 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 모자 모자 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 양주 양주 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 도서관 도서관 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 가입하다 가입하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 김밥 김밥 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 예 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 교과서 교과서 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 화요일 화요일 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 낱말 낱말 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 가스 가스 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 단골 단골 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 귀엽다 귀엽다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 주말 주말 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 밤 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 월요일 월요일 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 비 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 동작 동작 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 분필 분필 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 열쇠 열쇠 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 위 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 살 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 갈비 갈비 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 오전 오전 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 저 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 비빔밥 비빔밥 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 돼지 돼지 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 질문 질문 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 정말 정말 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 만화 만화 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 가짜 가짜 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 가게 가게 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 일요일 일요일 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 교대 교대 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 대학생 대학생 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 입술 입술 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 대중교통 대중교통 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 토요일 토요일 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 외국어 외국어 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 목요일 목요일 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 전화번호 전화번호 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 방해 방해 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 막내 막내 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 슬프다 슬프다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 결정 결정 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 가위 가위 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 수요일 수요일 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 내일 내일 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 별일 별일 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 고기 고기 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 모래 모래 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 천천히 천천히 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 지갑 지갑 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 분홍색 분홍색 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 근로자 근로자 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 삼십 삼십 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 교실 교실 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 번역 번역 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 부르다 부르다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 희망 희망 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 시장 시장 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 전화하다 전화하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 시계 시계 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 퇴근하다 퇴근하다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 부엌 부엌 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 식물 식물 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 야구 야구 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 닭 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 굳이 굳이 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 오 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 빵 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 천국 천국 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 빗물 빗물 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 간단히 간단히 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 누나 누나 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 네 [ko]