หมวดหมู่:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

 • การออกเสียง : 안녕 안녕 [ko]
 • การออกเสียง : 바보 바보 [ko]
 • การออกเสียง : 한국어 한국어 [ko]
 • การออกเสียง : 가방 가방 [ko]
 • การออกเสียง : 고양이 고양이 [ko]
 • การออกเสียง : 진짜 진짜 [ko]
 • การออกเสียง : 지하철 지하철 [ko]
 • การออกเสียง : 새 [ko]
 • การออกเสียง : 떡볶이 떡볶이 [ko]
 • การออกเสียง : 가을 가을 [ko]
 • การออกเสียง : 개 [ko]
 • การออกเสียง : 강남 강남 [ko]
 • การออกเสียง : 크리스마스 크리스마스 [ko]
 • การออกเสียง : 월요일 월요일 [ko]
 • การออกเสียง : 방학 방학 [ko]
 • การออกเสียง : 아이스크림 아이스크림 [ko]
 • การออกเสียง : 감자 감자 [ko]
 • การออกเสียง : 미안하다 미안하다 [ko]
 • การออกเสียง : 가요 가요 [ko]
 • การออกเสียง : 라디오 라디오 [ko]
 • การออกเสียง : 모자 모자 [ko]
 • การออกเสียง : 귀국하다 귀국하다 [ko]
 • การออกเสียง : 화요일 화요일 [ko]
 • การออกเสียง : 도서관 도서관 [ko]
 • การออกเสียง : 이 [ko]
 • การออกเสียง : 부모님 부모님 [ko]
 • การออกเสียง : 일 [ko]
 • การออกเสียง : 위 [ko]
 • การออกเสียง : 김밥 김밥 [ko]
 • การออกเสียง : 빨간색 빨간색 [ko]
 • การออกเสียง : 외국인 외국인 [ko]
 • การออกเสียง : 저 [ko]
 • การออกเสียง : 일요일 일요일 [ko]
 • การออกเสียง : 교과서 교과서 [ko]
 • การออกเสียง : 돼지 돼지 [ko]
 • การออกเสียง : 의자 의자 [ko]
 • การออกเสียง : 오 [ko]
 • การออกเสียง : 우유 우유 [ko]
 • การออกเสียง : 강변 강변 [ko]
 • การออกเสียง : 열쇠 열쇠 [ko]
 • การออกเสียง : 토요일 토요일 [ko]
 • การออกเสียง : 공항 공항 [ko]
 • การออกเสียง : 사 [ko]
 • การออกเสียง : 예 [ko]
 • การออกเสียง : 귀엽다 귀엽다 [ko]
 • การออกเสียง : 비빔밥 비빔밥 [ko]
 • การออกเสียง : 목요일 목요일 [ko]
 • การออกเสียง : 팔 [ko]
 • การออกเสียง : 가입하다 가입하다 [ko]
 • การออกเสียง : 양주 양주 [ko]
 • การออกเสียง : 부탁 부탁 [ko]
 • การออกเสียง : 가게 가게 [ko]
 • การออกเสียง : 밤 [ko]
 • การออกเสียง : 차 [ko]
 • การออกเสียง : 씨 [ko]
 • การออกเสียง : 눈 [ko]
 • การออกเสียง : 비 [ko]
 • การออกเสียง : 화장실 화장실 [ko]
 • การออกเสียง : 빵 [ko]
 • การออกเสียง : 다리 다리 [ko]
 • การออกเสียง : 의사 의사 [ko]
 • การออกเสียง : 갈비 갈비 [ko]
 • การออกเสียง : 고기 고기 [ko]
 • การออกเสียง : 시계 시계 [ko]
 • การออกเสียง : 수요일 수요일 [ko]
 • การออกเสียง : 배 [ko]
 • การออกเสียง : 닭 [ko]
 • การออกเสียง : 가스 가스 [ko]
 • การออกเสียง : 낱말 낱말 [ko]
 • การออกเสียง : 부엌 부엌 [ko]
 • การออกเสียง : 먹다 먹다 [ko]
 • การออกเสียง : 내일 내일 [ko]
 • การออกเสียง : 금요일 금요일 [ko]
 • การออกเสียง : 손가락 손가락 [ko]
 • การออกเสียง : 삼 [ko]
 • การออกเสียง : 불고기 불고기 [ko]
 • การออกเสียง : 네 [ko]
 • การออกเสียง : 정말 정말 [ko]
 • การออกเสียง : 살 [ko]
 • การออกเสียง : 주말 주말 [ko]
 • การออกเสียง : 오전 오전 [ko]
 • การออกเสียง : 쉬다 쉬다 [ko]
 • การออกเสียง : 공원 공원 [ko]
 • การออกเสียง : 입술 입술 [ko]
 • การออกเสียง : 시장 시장 [ko]
 • การออกเสียง : 번역 번역 [ko]
 • การออกเสียง : 칠 [ko]
 • การออกเสียง : 달 [ko]
 • การออกเสียง : 단골 단골 [ko]
 • การออกเสียง : 강 [ko]
 • การออกเสียง : 도 [ko]
 • การออกเสียง : 질문 질문 [ko]
 • การออกเสียง : 대학생 대학생 [ko]
 • การออกเสียง : 가위 가위 [ko]
 • การออกเสียง : 누나 누나 [ko]
 • การออกเสียง : 만화 만화 [ko]
 • การออกเสียง : 구 [ko]
 • การออกเสียง : 가짜 가짜 [ko]
 • การออกเสียง : 막내 막내 [ko]
 • การออกเสียง : 전화번호 전화번호 [ko]