หมวดหมู่:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

 • การออกเสียง : 안녕
  안녕 [ko]
 • การออกเสียง : 바보
  바보 [ko]
 • การออกเสียง : 한국어
  한국어 [ko]
 • การออกเสียง : 고양이
  고양이 [ko]
 • การออกเสียง : 가방
  가방 [ko]
 • การออกเสียง : 진짜
  진짜 [ko]
 • การออกเสียง : 지하철
  지하철 [ko]
 • การออกเสียง : 새
  [ko]
 • การออกเสียง : 떡볶이
  떡볶이 [ko]
 • การออกเสียง : 가을
  가을 [ko]
 • การออกเสียง : 개
  [ko]
 • การออกเสียง : 강남
  강남 [ko]
 • การออกเสียง : 월요일
  월요일 [ko]
 • การออกเสียง : 크리스마스
  크리스마스 [ko]
 • การออกเสียง : 방학
  방학 [ko]
 • การออกเสียง : 아이스크림
  아이스크림 [ko]
 • การออกเสียง : 감자
  감자 [ko]
 • การออกเสียง : 미안하다
  미안하다 [ko]
 • การออกเสียง : 모자
  모자 [ko]
 • การออกเสียง : 라디오
  라디오 [ko]
 • การออกเสียง : 가요
  가요 [ko]
 • การออกเสียง : 귀국하다
  귀국하다 [ko]
 • การออกเสียง : 화요일
  화요일 [ko]
 • การออกเสียง : 도서관
  도서관 [ko]
 • การออกเสียง : 이
  [ko]
 • การออกเสียง : 일
  [ko]
 • การออกเสียง : 부모님
  부모님 [ko]
 • การออกเสียง : 위
  [ko]
 • การออกเสียง : 빨간색
  빨간색 [ko]
 • การออกเสียง : 김밥
  김밥 [ko]
 • การออกเสียง : 저
  [ko]
 • การออกเสียง : 의자
  의자 [ko]
 • การออกเสียง : 외국인
  외국인 [ko]
 • การออกเสียง : 일요일
  일요일 [ko]
 • การออกเสียง : 돼지
  돼지 [ko]
 • การออกเสียง : 오
  [ko]
 • การออกเสียง : 교과서
  교과서 [ko]
 • การออกเสียง : 우유
  우유 [ko]
 • การออกเสียง : 공항
  공항 [ko]
 • การออกเสียง : 열쇠
  열쇠 [ko]
 • การออกเสียง : 강변
  강변 [ko]
 • การออกเสียง : 사
  [ko]
 • การออกเสียง : 토요일
  토요일 [ko]
 • การออกเสียง : 예
  [ko]
 • การออกเสียง : 귀엽다
  귀엽다 [ko]
 • การออกเสียง : 비빔밥
  비빔밥 [ko]
 • การออกเสียง : 목요일
  목요일 [ko]
 • การออกเสียง : 팔
  [ko]
 • การออกเสียง : 가게
  가게 [ko]
 • การออกเสียง : 밤
  [ko]
 • การออกเสียง : 눈
  [ko]
 • การออกเสียง : 의사
  의사 [ko]
 • การออกเสียง : 가입하다
  가입하다 [ko]
 • การออกเสียง : 화장실
  화장실 [ko]
 • การออกเสียง : 양주
  양주 [ko]
 • การออกเสียง : 부탁
  부탁 [ko]
 • การออกเสียง : 갈비
  갈비 [ko]
 • การออกเสียง : 씨
  [ko]
 • การออกเสียง : 비
  [ko]
 • การออกเสียง : 빵
  [ko]
 • การออกเสียง : 다리
  다리 [ko]
 • การออกเสียง : 고기
  고기 [ko]
 • การออกเสียง : 시계
  시계 [ko]
 • การออกเสียง : 닭
  [ko]
 • การออกเสียง : 수요일
  수요일 [ko]
 • การออกเสียง : 배
  [ko]
 • การออกเสียง : 부엌
  부엌 [ko]
 • การออกเสียง : 먹다
  먹다 [ko]
 • การออกเสียง : 가스
  가스 [ko]
 • การออกเสียง : 금요일
  금요일 [ko]
 • การออกเสียง : 네
  [ko]
 • การออกเสียง : 낱말
  낱말 [ko]
 • การออกเสียง : 내일
  내일 [ko]
 • การออกเสียง : 손가락
  손가락 [ko]
 • การออกเสียง : 삼
  [ko]
 • การออกเสียง : 불고기
  불고기 [ko]
 • การออกเสียง : 차
  [ko]
 • การออกเสียง : 정말
  정말 [ko]
 • การออกเสียง : 살
  [ko]
 • การออกเสียง : 쉬다
  쉬다 [ko]
 • การออกเสียง : 주말
  주말 [ko]
 • การออกเสียง : 오전
  오전 [ko]
 • การออกเสียง : 공원
  공원 [ko]
 • การออกเสียง : 번역
  번역 [ko]
 • การออกเสียง : 달
  [ko]
 • การออกเสียง : 시장
  시장 [ko]
 • การออกเสียง : 입술
  입술 [ko]
 • การออกเสียง : 칠
  [ko]
 • การออกเสียง : 강
  [ko]
 • การออกเสียง : 도
  [ko]
 • การออกเสียง : 누나
  누나 [ko]
 • การออกเสียง : 가위
  가위 [ko]
 • การออกเสียง : 구
  [ko]
 • การออกเสียง : 대학생
  대학생 [ko]
 • การออกเสียง : 질문
  질문 [ko]
 • การออกเสียง : 단골
  단골 [ko]
 • การออกเสียง : 만화
  만화 [ko]
 • การออกเสียง : 가짜
  가짜 [ko]
 • การออกเสียง : 전화번호
  전화번호 [ko]
 • การออกเสียง : 회의
  회의 [ko]