หมวดหมู่:

일본

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง일본

  • การออกเสียง : 日本 日本 [ja]
  • การออกเสียง : 위안부 위안부 [ko]
  • การออกเสียง : 일본어선생 일본어선생 [ko]