หมวดหมู่:

와이파이

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง와이파이

  • การออกเสียง : 와이파이 와이파이 [ko]