หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง역

  • การออกเสียง : 力
    [zh]
  • การออกเสียง : 역차별
    역차별 [ko]