หมวดหมู่:

여름

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง여름

  • การออกเสียง : 夏 [ja]
  • การออกเสียง : なつ なつ [ja]
  • การออกเสียง : 미깡 미깡 [jje]