หมวดหมู่:

여름

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง여름

  • การออกเสียง : 夏
    [ja]
  • การออกเสียง : なつ
    なつ [ja]
  • การออกเสียง : 미깡
    미깡 [jje]