หมวดหมู่:

습근평

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง습근평

  • การออกเสียง : 習近平 習近平 [ja]
  • การออกเสียง : 習禁評 習禁評 [yue]