หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง삼

  • การออกเสียง : 森 [ja]