หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง산

  • การออกเสียง : 山 [ja]