หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง방

  • การออกเสียง : 方 [ja]