หมวดหมู่:

미국

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง미국

  • การออกเสียง : 美國 美國 [yue]