หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง망

  • การออกเสียง : 方 [ja]