หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง鼠

  • การออกเสียง : 鼠 [ja]
  • การออกเสียง : ねずみ ねずみ [ja]