หมวดหมู่:

點心

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง點心

 • การออกเสียง : 蝦餃 蝦餃 [yue]
 • การออกเสียง : 蛋撻 蛋撻 [yue]
 • การออกเสียง : 叉烧包 叉烧包 [zh]
 • การออกเสียง : 芝麻糕 芝麻糕 [yue]
 • การออกเสียง : 笑口枣 笑口枣 [yue]
 • การออกเสียง : 茶葉蛋 茶葉蛋 [yue]
 • การออกเสียง : 猪脚姜 猪脚姜 [yue]
 • การออกเสียง : 蘿蔔糕 蘿蔔糕 [yue]
 • การออกเสียง : 春卷 春卷 [zh]
 • การออกเสียง : 䊦 [yue]
 • การออกเสียง : 老婆餅 老婆餅 [yue]
 • การออกเสียง : 蛋挞 蛋挞 [zh]
 • การออกเสียง : 京式餃子 京式餃子 [yue]
 • การออกเสียง : 小籠包 小籠包 [yue]
 • การออกเสียง : 牛肉球 牛肉球 [yue]
 • การออกเสียง : 叉燒包 叉燒包 [yue]
 • การออกเสียง : 小笼包 小笼包 [zh]
 • การออกเสียง : 生煎包 生煎包 [zh]
 • การออกเสียง : 奶皇包 奶皇包 [yue]
 • การออกเสียง : 雞蛋仔 雞蛋仔 [yue]
 • การออกเสียง : 茶叶蛋 茶叶蛋 [wuu]
 • การออกเสียง : 家鄉炸油粿 家鄉炸油粿 [yue]
 • การออกเสียง : 牛脷酥 牛脷酥 [yue]
 • การออกเสียง : 老婆饼 老婆饼 [zh]
 • การออกเสียง : 綠豆椪 綠豆椪 [zh]
 • การออกเสียง : 笑口棗 笑口棗 [yue]
 • การออกเสียง : 羊肉餃子 羊肉餃子 [yue]
 • การออกเสียง : 千絲鵝肝酥 千絲鵝肝酥 [yue]
 • การออกเสียง : 南瓜包 南瓜包 [yue]
 • การออกเสียง : 肉桂捲 肉桂捲 [zh]
 • การออกเสียง : 椰撻 椰撻 [yue]
 • การออกเสียง : 灌湯餃 灌湯餃 [yue]
 • การออกเสียง : 萝卜糕 萝卜糕 [zh]
 • การออกเสียง : 菠萝包 菠萝包 [yue]
 • การออกเสียง : 咸水角 咸水角 [yue]
 • การออกเสียง : 窩貼 窩貼 [yue]
 • การออกเสียง : 魚翅餃 魚翅餃 [yue]
 • การออกเสียง : 素菜包 素菜包 [yue]
 • การออกเสียง : 芒果糯米糍 芒果糯米糍 [yue]
 • การออกเสียง : 芝麻卷 芝麻卷 [zh]
 • การออกเสียง : 沙薑鳳爪 沙薑鳳爪 [yue]
 • การออกเสียง : 叉燒酥 叉燒酥 [yue]
 • การออกเสียง : 奶黄包 奶黄包 [yue]
 • การออกเสียง : 豆沙包 豆沙包 [yue]
 • การออกเสียง : 冰花蛋球 冰花蛋球 [yue]
 • การออกเสียง : 芋頭糕 芋頭糕 [yue]
 • การออกเสียง : 雞包仔 雞包仔 [yue]
 • การออกเสียง : 粉粿 粉粿 [yue]
 • การออกเสียง : 牛油曲奇 牛油曲奇 [yue]
 • การออกเสียง : 虾饺 虾饺 [zh]
 • การออกเสียง : 蛋散 蛋散 [yue]
 • การออกเสียง : 蛋黃酥 蛋黃酥 [yue]
 • การออกเสียง : 鹹水角 鹹水角 [yue]
 • การออกเสียง : 菠蘿包 菠蘿包 [yue]
 • การออกเสียง : 馬豆糕 馬豆糕 [yue]
 • การออกเสียง : 咖哩魚蛋 咖哩魚蛋 [yue]
 • การออกเสียง : 紅豆沙煎堆仔 紅豆沙煎堆仔 [yue]
 • การออกเสียง : 蜂蜜蛋糕 蜂蜜蛋糕 [yue]
 • การออกเสียง : 壽桃包 壽桃包 [zh]
 • การออกเสียง : 油炸鬼 油炸鬼 [yue]
 • การออกเสียง : 綠茶糯米糍 綠茶糯米糍 [yue]
 • การออกเสียง : 寿桃包 寿桃包 [zh]
 • การออกเสียง : 咖哩金錢肚 咖哩金錢肚 [yue]
 • การออกเสียง : 叉燒餐包 叉燒餐包 [yue]
 • การออกเสียง : 紫米椰汁糕 紫米椰汁糕 [yue]
 • การออกเสียง : 墨西哥包 墨西哥包 [yue]
 • การออกเสียง : 馬拉糕 馬拉糕 [yue]
 • การออกเสียง : 馬蹄糕 馬蹄糕 [yue]
 • การออกเสียง : 潮州粉粿 潮州粉粿 [yue]
 • การออกเสียง : 潮州粉果 潮州粉果 [yue]
 • การออกเสียง : 京式蘿蔔絲酥餅 京式蘿蔔絲酥餅 [yue]
 • การออกเสียง : 奶黄糯米卷 奶黄糯米卷 [yue]
 • การออกเสียง : 蓮蓉包 蓮蓉包 [yue]
 • การออกเสียง : 豆苗餃 豆苗餃 [yue]
 • การออกเสียง : 芋角 芋角 [zh]
 • การออกเสียง : 油角 油角 [yue]
 • การออกเสียง : 咸煎饼 咸煎饼 [yue]
 • การออกเสียง : 羅漢腐皮卷 羅漢腐皮卷 [yue]
 • การออกเสียง : 紅豆糕 紅豆糕 [yue]
 • การออกเสียง : 黃金糕 黃金糕 [yue]
 • การออกเสียง : 杏仁曲奇條 杏仁曲奇條 [yue]
 • การออกเสียง : 花生糯米糍 花生糯米糍 [yue]