หมวดหมู่:

高頻基礎叼炸天的閩南話詞語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง高頻基礎叼炸天的閩南話詞語

 • การออกเสียง : 我 [zh]
 • การออกเสียง : 你 [yue]
 • การออกเสียง : 我们 我们 [zh]
 • การออกเสียง : 什么 什么 [hak]
 • การออกเสียง : 他们 他们 [zh]
 • การออกเสียง : 怎么样 怎么样 [zh]
 • การออกเสียง : 谁 [zh]
 • การออกเสียง : 食飽未? 食飽未? [cdo]
 • การออกเสียง : 为什么 为什么 [zh]
 • การออกเสียง : 你们 你们 [zh]
 • การออกเสียง : 女人 女人 [zh]
 • การออกเสียง : 这里 这里 [zh]
 • การออกเสียง : 哪里 哪里 [zh]
 • การออกเสียง : 多少钱 多少钱 [zh]
 • การออกเสียง : 我的 我的 [zh]
 • การออกเสียง : 那里 那里 [zh]
 • การออกเสียง : 男人 男人 [zh]
 • การออกเสียง : 后面 后面 [zh]
 • การออกเสียง : 厕所在哪里 厕所在哪里 [nan]
 • การออกเสียง : 你的 你的 [zh]
 • การออกเสียง : 前面 前面 [zh]
 • การออกเสียง : 这边 这边 [yue]
 • การออกเสียง : 上面 上面 [zh]
 • การออกเสียง : 他们的 他们的 [yue]
 • การออกเสียง : 歹势 歹势 [nan]
 • การออกเสียง : 那边 那边 [yue]
 • การออกเสียง : 咱们 咱们 [zh]
 • การออกเสียง : 左边 左边 [zh]
 • การออกเสียง : 下面 下面 [yue]
 • การออกเสียง : 喝水 喝水 [zh]
 • การออกเสียง : 好吃 好吃 [nan]
 • การออกเสียง : 右边 右边 [zh]
 • การออกเสียง : 他的 他的 [zh]
 • การออกเสียง : 我们的 我们的 [nan]
 • การออกเสียง : 几岁 几岁 [zh]
 • การออกเสียง : 谁的 谁的 [zh]
 • การออกเสียง : 咱们的 咱们的 [nan]
 • การออกเสียง : 袂要紧 袂要紧 [nan]
 • การออกเสียง : 林先生 林先生 [zh]
 • การออกเสียง : 难吃 难吃 [zh]
 • การออกเสียง : 你们的 你们的 [nan]