หมวดหมู่:

駝背

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง駝背

  • การออกเสียง : 田螺背 田螺背 [wuu]
  • การออกเสียง : 骺背 骺背 [wuu]