หมวดหมู่:

香港

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง香港

 • การออกเสียง : 王菲
  王菲 [zh]
 • การออกเสียง : 鰂魚涌
  鰂魚涌 [yue]
 • การออกเสียง : 紅磡
  紅磡 [yue]
 • การออกเสียง : 香港島
  香港島 [zh]
 • การออกเสียง : 上水
  上水 [yue]
 • การออกเสียง : 北角
  北角 [yue]
 • การออกเสียง : 柴灣
  柴灣 [yue]
 • การออกเสียง : 劉德華
  劉德華 [zh]
 • การออกเสียง : 中環
  中環 [yue]
 • การออกเสียง : 赤柱
  赤柱 [yue]
 • การออกเสียง : 太子
  太子 [yue]
 • การออกเสียง : 広東語
  広東語 [ja]
 • การออกเสียง : 九龍塘
  九龍塘 [yue]
 • การออกเสียง : 山頂纜車
  山頂纜車 [yue]
 • การออกเสียง : 李嘉誠
  李嘉誠 [yue]
 • การออกเสียง : 黎明
  黎明 [zh]
 • การออกเสียง : 西灣河
  西灣河 [yue]
 • การออกเสียง : 雨傘革命
  雨傘革命 [yue]
 • การออกเสียง : 張國榮
  張國榮 [yue]
 • การออกเสียง : 西貢
  西貢 [yue]
 • การออกเสียง : 大角咀
  大角咀 [yue]
 • การออกเสียง : 土瓜灣
  土瓜灣 [yue]
 • การออกเสียง : 西環
  西環 [yue]
 • การออกเสียง : 車公廟
  車公廟 [yue]
 • การออกเสียง : 濕地公園
  濕地公園 [yue]
 • การออกเสียง : 九龍灣
  九龍灣 [yue]
 • การออกเสียง : 港澳碼頭
  港澳碼頭 [yue]
 • การออกเสียง : 港人治港
  港人治港 [yue]
 • การออกเสียง : 立法會
  立法會 [yue]
 • การออกเสียง : 將軍澳
  將軍澳 [yue]
 • การออกเสียง : 深水埗
  深水埗 [yue]
 • การออกเสียง : 鯉魚門
  鯉魚門 [yue]
 • การออกเสียง : 宣萱
  宣萱 [yue]
 • การออกเสียง : 石硤尾
  石硤尾 [yue]
 • การออกเสียง : 樂富
  樂富 [yue]
 • การออกเสียง : 愉景灣
  愉景灣 [yue]
 • การออกเสียง : 黃竹坑
  黃竹坑 [yue]
 • การออกเสียง : 輕鐵
  輕鐵 [yue]
 • การออกเสียง : 何文田
  何文田 [yue]
 • การออกเสียง : 大環山
  大環山 [yue]
 • การออกเสียง : 梁智鴻
  梁智鴻 [yue]
 • การออกเสียง : 陳方安生
  陳方安生 [yue]
 • การออกเสียง : 少爺占
  少爺占 [yue]
 • การออกเสียง : 陳瑞祺
  陳瑞祺 [yue]
 • การออกเสียง : 曾志偉
  曾志偉 [yue]
 • การออกเสียง : 麥浚龍
  麥浚龍 [yue]
 • การออกเสียง : 赤柱大街
  赤柱大街 [yue]
 • การออกเสียง : 陳奕迅
  陳奕迅 [yue]
 • การออกเสียง : 美心大酒樓
  美心大酒樓 [yue]
 • การออกเสียง : 麥高樂
  麥高樂 [yue]
 • การออกเสียง : 霍韜晦
  霍韜晦 [yue]
 • การออกเสียง : 唐君毅
  唐君毅 [yue]
 • การออกเสียง : 圓方
  圓方 [yue]
 • การออกเสียง : 容祖兒
  容祖兒 [yue]
 • การออกเสียง : 廟街
  廟街 [yue]
 • การออกเสียง : 夏鼎基
  夏鼎基 [yue]
 • การออกเสียง : 朗豪坊
  朗豪坊 [yue]
 • การออกเสียง : 中環廣場
  中環廣場 [yue]
 • การออกเสียง : 曾俊華
  曾俊華 [yue]
 • การออกเสียง : 張學友
  張學友 [yue]
 • การออกเสียง : 彭勵治
  彭勵治 [yue]
 • การออกเสียง : 信德中心
  信德中心 [yue]
 • การออกเสียง : Hiông-kóng
  Hiông-kóng [hak]
 • การออกเสียง : 高山劇場
  高山劇場 [yue]
 • การออกเสียง : 落馬洲
  落馬洲 [yue]
 • การออกเสียง : 梁錦松
  梁錦松 [yue]
 • การออกเสียง : 寶琳站
  寶琳站 [yue]
 • การออกเสียง : 摩星嶺
  摩星嶺 [yue]
 • การออกเสียง : 香港大学
  香港大学 [ja]
 • การออกเสียง : 石圍角
  石圍角 [yue]
 • การออกเสียง : 牛頭角
  牛頭角 [yue]
 • การออกเสียง : 女人街
  女人街 [yue]
 • การออกเสียง : 李天命
  李天命 [yue]
 • การออกเสียง : 李麗珊
  李麗珊 [yue]
 • การออกเสียง : Hiong-káng
  Hiong-káng [nan]
 • การออกเสียง : 美利樓
  美利樓 [yue]
 • การออกเสียง : 又一城
  又一城 [yue]
 • การออกเสียง : 粉嶺
  粉嶺 [yue]
 • การออกเสียง : 黃埔花園
  黃埔花園 [yue]
 • การออกเสียง : 牟宗三
  牟宗三 [yue]
 • การออกเสียง : 慈雲山
  慈雲山 [yue]
 • การออกเสียง : 鍾逸傑
  鍾逸傑 [yue]
 • การออกเสียง : 四季酒店
  四季酒店 [yue]
 • การออกเสียง : 環球貿易廣場
  環球貿易廣場 [yue]
 • การออกเสียง : 柏立基
  柏立基 [yue]
 • การออกเสียง : 郭伯偉
  郭伯偉 [yue]
 • การออกเสียง : 皇室堡
  皇室堡 [yue]
 • การออกเสียง : 唐英年
  唐英年 [yue]