หมวดหมู่:

香港

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง香港

 • การออกเสียง : 王菲 王菲 [zh]
 • การออกเสียง : 紅磡 紅磡 [yue]
 • การออกเสียง : 鰂魚涌 鰂魚涌 [yue]
 • การออกเสียง : 香港島 香港島 [zh]
 • การออกเสียง : 上水 上水 [yue]
 • การออกเสียง : 柴灣 柴灣 [yue]
 • การออกเสียง : 北角 北角 [yue]
 • การออกเสียง : 中環 中環 [yue]
 • การออกเสียง : 赤柱 赤柱 [yue]
 • การออกเสียง : 太子 太子 [yue]
 • การออกเสียง : 広東語 広東語 [ja]
 • การออกเสียง : 劉德華 劉德華 [zh]
 • การออกเสียง : 九龍塘 九龍塘 [yue]
 • การออกเสียง : 山頂纜車 山頂纜車 [yue]
 • การออกเสียง : 李嘉誠 李嘉誠 [yue]
 • การออกเสียง : 西灣河 西灣河 [yue]
 • การออกเสียง : 雨傘革命 雨傘革命 [yue]
 • การออกเสียง : 大角咀 大角咀 [yue]
 • การออกเสียง : 西環 西環 [yue]
 • การออกเสียง : 黎明 黎明 [zh]
 • การออกเสียง : 西貢 西貢 [yue]
 • การออกเสียง : 土瓜灣 土瓜灣 [yue]
 • การออกเสียง : 車公廟 車公廟 [yue]
 • การออกเสียง : 濕地公園 濕地公園 [yue]
 • การออกเสียง : 九龍灣 九龍灣 [yue]
 • การออกเสียง : 張國榮 張國榮 [yue]
 • การออกเสียง : 港人治港 港人治港 [yue]
 • การออกเสียง : 港澳碼頭 港澳碼頭 [yue]
 • การออกเสียง : 立法會 立法會 [yue]
 • การออกเสียง : 鯉魚門 鯉魚門 [yue]
 • การออกเสียง : 將軍澳 將軍澳 [yue]
 • การออกเสียง : 深水埗 深水埗 [yue]
 • การออกเสียง : 樂富 樂富 [yue]
 • การออกเสียง : 宣萱 宣萱 [yue]
 • การออกเสียง : 愉景灣 愉景灣 [yue]
 • การออกเสียง : 石硤尾 石硤尾 [yue]
 • การออกเสียง : 黃竹坑 黃竹坑 [yue]
 • การออกเสียง : 輕鐵 輕鐵 [yue]
 • การออกเสียง : 何文田 何文田 [yue]
 • การออกเสียง : 大環山 大環山 [yue]
 • การออกเสียง : 梁智鴻 梁智鴻 [yue]
 • การออกเสียง : 陳方安生 陳方安生 [yue]
 • การออกเสียง : 少爺占 少爺占 [yue]
 • การออกเสียง : 陳瑞祺 陳瑞祺 [yue]
 • การออกเสียง : 麥浚龍 麥浚龍 [yue]
 • การออกเสียง : 赤柱大街 赤柱大街 [yue]
 • การออกเสียง : 曾志偉 曾志偉 [yue]
 • การออกเสียง : 美心大酒樓 美心大酒樓 [yue]
 • การออกเสียง : 麥高樂 麥高樂 [yue]
 • การออกเสียง : 霍韜晦 霍韜晦 [yue]
 • การออกเสียง : 唐君毅 唐君毅 [yue]
 • การออกเสียง : 圓方 圓方 [yue]
 • การออกเสียง : 容祖兒 容祖兒 [yue]
 • การออกเสียง : 夏鼎基 夏鼎基 [yue]
 • การออกเสียง : 中環廣場 中環廣場 [yue]
 • การออกเสียง : 廟街 廟街 [yue]
 • การออกเสียง : 曾俊華 曾俊華 [yue]
 • การออกเสียง : 朗豪坊 朗豪坊 [yue]
 • การออกเสียง : 彭勵治 彭勵治 [yue]
 • การออกเสียง : 陳奕迅 陳奕迅 [yue]
 • การออกเสียง : 信德中心 信德中心 [yue]
 • การออกเสียง : Hiông-kóng Hiông-kóng [hak]
 • การออกเสียง : 高山劇場 高山劇場 [yue]
 • การออกเสียง : 落馬洲 落馬洲 [yue]
 • การออกเสียง : 梁錦松 梁錦松 [yue]
 • การออกเสียง : 寶琳站 寶琳站 [yue]
 • การออกเสียง : 摩星嶺 摩星嶺 [yue]
 • การออกเสียง : 石圍角 石圍角 [yue]
 • การออกเสียง : 香港大学 香港大学 [ja]
 • การออกเสียง : 張學友 張學友 [yue]
 • การออกเสียง : 牛頭角 牛頭角 [yue]
 • การออกเสียง : 女人街 女人街 [yue]
 • การออกเสียง : 李天命 李天命 [yue]
 • การออกเสียง : 李麗珊 李麗珊 [yue]
 • การออกเสียง : 美利樓 美利樓 [yue]
 • การออกเสียง : Hiong-káng Hiong-káng [nan]
 • การออกเสียง : 又一城 又一城 [yue]
 • การออกเสียง : 粉嶺 粉嶺 [yue]
 • การออกเสียง : 黃埔花園 黃埔花園 [yue]
 • การออกเสียง : 牟宗三 牟宗三 [yue]
 • การออกเสียง : 慈雲山 慈雲山 [yue]
 • การออกเสียง : 鍾逸傑 鍾逸傑 [yue]
 • การออกเสียง : 四季酒店 四季酒店 [yue]
 • การออกเสียง : 環球貿易廣場 環球貿易廣場 [yue]
 • การออกเสียง : 柏立基 柏立基 [yue]
 • การออกเสียง : 郭伯偉 郭伯偉 [yue]
 • การออกเสียง : 皇室堡 皇室堡 [yue]
 • การออกเสียง : 唐英年 唐英年 [yue]