หมวดหมู่:

香港(höeng gõng)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง香港(höeng gõng)

  • การออกเสียง : 香港 香港 [yue]