หมวดหมู่:

香港甜品

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง香港甜品

 • การออกเสียง : 豆腐花 豆腐花 [yue]
 • การออกเสียง : 杏仁豆腐 杏仁豆腐 [yue]
 • การออกเสียง : 楊枝甘露 楊枝甘露 [yue]
 • การออกเสียง : 香蕉糕 香蕉糕 [yue]
 • การออกเสียง : 糯米糍 糯米糍 [zh]
 • การออกเสียง : 雞蛋仔 雞蛋仔 [yue]
 • การออกเสียง : 啄啄糖 啄啄糖 [yue]
 • การออกเสียง : 糖不甩 糖不甩 [yue]
 • การออกเสียง : 涼粉 涼粉 [yue]
 • การออกเสียง : B仔涼粉 B仔涼粉 [yue]
 • การออกเสียง : 千層糕 千層糕 [yue]
 • การออกเสียง : 芒果布甸 芒果布甸 [yue]
 • การออกเสียง : 馬豆糕 馬豆糕 [yue]
 • การออกเสียง : 馬蹄露 馬蹄露 [yue]
 • การออกเสียง : 紅豆沙 紅豆沙 [yue]
 • การออกเสียง : 綠豆沙 綠豆沙 [yue]