หมวดหมู่:

食物

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง食物

 • การออกเสียง : 黃皮 黃皮 [yue]
 • การออกเสียง : 肉醬意粉 肉醬意粉 [yue]
 • การออกเสียง : 花雕酒 花雕酒 [wuu]
 • การออกเสียง : 當歸鴨 當歸鴨 [zh]
 • การออกเสียง : 柴火饭 柴火饭 [zh]
 • การออกเสียง : 红膏鲟 红膏鲟 [nan]
 • การออกเสียง : 甘藍 甘藍 [yue]
 • การออกเสียง : 芦笋 芦笋 [zh]
 • การออกเสียง : 楊桃湯 楊桃湯 [nan]
 • การออกเสียง : 天羅瓜 天羅瓜 [wuu]
 • การออกเสียง : 素菜包 素菜包 [yue]
 • การออกเสียง : 芒果糯米糍 芒果糯米糍 [yue]
 • การออกเสียง : 泡面 泡面 [zh]
 • การออกเสียง : 醋肉 醋肉 [nan]
 • การออกเสียง : 節瓜 節瓜 [yue]
 • การออกเสียง : 芝麻卷 芝麻卷 [zh]
 • การออกเสียง : 沙薑鳳爪 沙薑鳳爪 [yue]
 • การออกเสียง : 冰花蛋球 冰花蛋球 [yue]
 • การออกเสียง : 叉燒酥 叉燒酥 [yue]
 • การออกเสียง : 奶黄包 奶黄包 [yue]
 • การออกเสียง : 豆沙包 豆沙包 [yue]
 • การออกเสียง : 芋頭糕 芋頭糕 [yue]
 • การออกเสียง : 青枣 青枣 [zh]
 • การออกเสียง : 发餜 发餜 [nan]
 • การออกเสียง : 鹹飯 鹹飯 [nan]
 • การออกเสียง : 芭樂 芭樂 [nan]
 • การออกเสียง : 烧鹅皇 烧鹅皇 [yue]
 • การออกเสียง : 雞包仔 雞包仔 [yue]
 • การออกเสียง : 扁桃仁 扁桃仁 [zh]
 • การออกเสียง : 粉粿 粉粿 [yue]
 • การออกเสียง : 牛油曲奇 牛油曲奇 [yue]
 • การออกเสียง : 蛋散 蛋散 [yue]
 • การออกเสียง : 蛋黃酥 蛋黃酥 [yue]
 • การออกเสียง : 菠蘿包 菠蘿包 [yue]
 • การออกเสียง : 润饼 润饼 [zh]
 • การออกเสียง : 甘蓝 甘蓝 [zh]
 • การออกเสียง : 鹹水角 鹹水角 [yue]
 • การออกเสียง : 羊肉爐 羊肉爐 [zh]
 • การออกเสียง : 法式大餐 法式大餐 [zh]
 • การออกเสียง : 虾饺 虾饺 [zh]
 • การออกเสียง : 蒲瓜 蒲瓜 [yue]
 • การออกเสียง : 馬豆糕 馬豆糕 [yue]
 • การออกเสียง : 果桑 果桑 [yue]
 • การออกเสียง : 小卷米粉 小卷米粉 [zh]
 • การออกเสียง : 蒜头 蒜头 [yue]
 • การออกเสียง : 片儿川 片儿川 [wuu]
 • การออกเสียง : 台灣蓮霧 台灣蓮霧 [yue]
 • การออกเสียง : 节瓜 节瓜 [yue]
 • การออกเสียง : 即食麵 即食麵 [yue]
 • การออกเสียง : 咖哩魚蛋 咖哩魚蛋 [yue]
 • การออกเสียง : 艇仔粥 艇仔粥 [yue]
 • การออกเสียง : 云腿 云腿 [zh]
 • การออกเสียง : 薯蓉 薯蓉 [yue]
 • การออกเสียง : 西洋菜 西洋菜 [yue]
 • การออกเสียง : 莴苣 莴苣 [zh]
 • การออกเสียง : 紅豆沙煎堆仔 紅豆沙煎堆仔 [yue]
 • การออกเสียง : 蛇瓜 蛇瓜 [yue]
 • การออกเสียง : 麻糍 麻糍 [nan]
 • การออกเสียง : 蜂蜜蛋糕 蜂蜜蛋糕 [yue]
 • การออกเสียง : 番龍眼 番龍眼 [yue]
 • การออกเสียง : 壽桃包 壽桃包 [zh]
 • การออกเสียง : 油炸鬼 油炸鬼 [yue]
 • การออกเสียง : 牛肉湯 牛肉湯 [zh]
 • การออกเสียง : 西葫蘆 西葫蘆 [yue]
 • การออกเสียง : 綠茶糯米糍 綠茶糯米糍 [yue]
 • การออกเสียง : 台灣甜玉米 台灣甜玉米 [yue]
 • การออกเสียง : 茄瓜 茄瓜 [yue]
 • การออกเสียง : 涼瓜 涼瓜 [yue]
 • การออกเสียง : 寿桃包 寿桃包 [zh]
 • การออกเสียง : 雞蛋果 雞蛋果 [yue]
 • การออกเสียง : 鶴首瓜 鶴首瓜 [yue]
 • การออกเสียง : 咖哩金錢肚 咖哩金錢肚 [yue]
 • การออกเสียง : 叉燒餐包 叉燒餐包 [yue]
 • การออกเสียง : 芥藍 芥藍 [yue]
 • การออกเสียง : 紫米椰汁糕 紫米椰汁糕 [yue]
 • การออกเสียง : 大盘鸡 大盘鸡 [zh]
 • การออกเสียง : 墨西哥包 墨西哥包 [yue]
 • การออกเสียง : 矮瓜 矮瓜 [yue]
 • การออกเสียง : 甜椒 甜椒 [yue]
 • การออกเสียง : 紅香蕉 紅香蕉 [yue]
 • การออกเสียง : 鸡蛋灌饼 鸡蛋灌饼 [zh]
 • การออกเสียง : 馬蹄糕 馬蹄糕 [yue]
 • การออกเสียง : 潮州粉粿 潮州粉粿 [yue]
 • การออกเสียง : 紅蘿蔔 紅蘿蔔 [zh]
 • การออกเสียง : オニオンフライ オニオンフライ [ja]
 • การออกเสียง : SemediMelone SemediMelone [it]
 • การออกเสียง : 京式蘿蔔絲酥餅 京式蘿蔔絲酥餅 [yue]
 • การออกเสียง : 大马哈鱼 大马哈鱼 [zh]
 • การออกเสียง : 龍眼肉 龍眼肉 [yue]
 • การออกเสียง : 猪扒包 猪扒包 [yue]
 • การออกเสียง : 甜筒 甜筒 [nan]
 • การออกเสียง : 魚卷 魚卷 [nan]
 • การออกเสียง : 澳州堅果 澳州堅果 [yue]
 • การออกเสียง : 天罗 天罗 [wuu]
 • การออกเสียง : 奶黄糯米卷 奶黄糯米卷 [yue]
 • การออกเสียง : 虾酱 虾酱 [zh]
 • การออกเสียง : 蓮蓉包 蓮蓉包 [yue]
 • การออกเสียง : 菠蘿蜜 菠蘿蜜 [yue]
 • การออกเสียง : 通菜 通菜 [yue]
 • การออกเสียง : 豆苗餃 豆苗餃 [yue]