หมวดหมู่:

飞机

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง飞机

 • การออกเสียง : 保险 保险 [zh]
 • การออกเสียง : 使用中 使用中 [ja]
 • การออกเสียง : 降落 降落 [zh]
 • การออกเสียง : 气温 气温 [zh]
 • การออกเสียง : 托运 托运 [zh]
 • การออกเสียง : 气流 气流 [zh]
 • การออกเสียง : 正餐 正餐 [zh]
 • การออกเสียง : 登机牌 登机牌 [zh]
 • การออกเสียง : 安检 安检 [zh]
 • การออกเสียง : 起飞 起飞 [zh]
 • การออกเสียง : 行李超重 行李超重 [zh]
 • การออกเสียง : 检疫证明 检疫证明 [zh]
 • การออกเสียง : 航班超售 航班超售 [zh]
 • การออกเสียง : 值机 值机 [zh]
 • การออกเสียง : 一等舱 一等舱 [zh]
 • การออกเสียง : 空姐 空姐 [zh]
 • การออกเสียง : 便餐供应 便餐供应 [zh]
 • การออกเสียง : 机长 机长 [zh]
 • การออกเสียง : 呕吐专用塑胶袋 呕吐专用塑胶袋 [zh]
 • การออกเสียง : 气压 气压 [zh]
 • การออกเสียง : 遮阳板 遮阳板 [zh]
 • การออกเสียง : 航线图 航线图 [zh]
 • การออกเสียง : 班机时刻表 班机时刻表 [zh]
 • การออกเสียง : 氧气罩 氧气罩 [zh]
 • การออกเสียง : 登机口 登机口 [zh]
 • การออกเสียง : 迫降 迫降 [zh]
 • การออกเสียง : 准时 准时 [zh]
 • การออกเสียง : 紧急出口 紧急出口 [zh]
 • การออกเสียง : 飞机维修 飞机维修 [zh]
 • การออกเสียง : 飞机票 飞机票 [zh]
 • การออกเสียง : 用毕冲水 用毕冲水 [zh]
 • การออกเสียง : 经济舱 经济舱 [zh]
 • การออกเสียง : 空哥 空哥 [zh]
 • การออกเสียง : 延误 延误 [zh]
 • การออกเสียง : 手提行李 手提行李 [zh]
 • การออกเสียง : 行李架 行李架 [zh]
 • การออกเสียง : 商务舱 商务舱 [zh]
 • การออกเสียง : 打折票 打折票 [zh]
 • การออกเสียง : 托运行李 托运行李 [zh]
 • การออกเสียง : 走廊座位 走廊座位 [zh]
 • การออกเสียง : 喷气客机 喷气客机 [zh]
 • การออกเสียง : 安全检查 安全检查 [zh]
 • การออกเสียง : 航班取消 航班取消 [zh]
 • การออกเสียง : 晕机 晕机 [zh]
 • การออกเสียง : 便餐 便餐 [zh]
 • การออกเสียง : 窗口座位 窗口座位 [zh]
 • การออกเสียง : 座位扶手 座位扶手 [zh]
 • การออกเสียง : 小桌板 小桌板 [zh]
 • การออกเสียง : 机械故障 机械故障 [zh]
 • การออกเสียง : 拒载 拒载 [zh]
 • การออกเสียง : 行李标签 行李标签 [zh]
 • การออกเสียง : 扰流板 扰流板 [zh]