หมวดหมู่:

韩国人

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง韩国人

  • การออกเสียง : 李明博 李明博 [zh]
  • การออกเสียง : 潘基文 潘基文 [zh]
  • การออกเสียง : 李承晩 李承晩 [zh]