หมวดหมู่:

電芯

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง電芯

  • การออกเสียง : 電池
    電池 [yue]