หมวดหมู่:

难读字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง难读字

 • การออกเสียง : 攮 [zh]
 • การออกเสียง : 黿 黿 [zh]
 • การออกเสียง : 坶 [yue]
 • การออกเสียง : 碭 [yue]
 • การออกเสียง : 苤 [yue]
 • การออกเสียง : 啖 [yue]
 • การออกเสียง : 劭 [zh]
 • การออกเสียง : 髟 [zh]
 • การออกเสียง : 墉 [zh]
 • การออกเสียง : 肫 [wuu]
 • การออกเสียง : 苻 [yue]
 • การออกเสียง : 繹 [yue]
 • การออกเสียง : 攛 [zh]
 • การออกเสียง : 朊 [yue]
 • การออกเสียง : 芰 [yue]
 • การออกเสียง : 囅 [zh]
 • การออกเสียง : 笏 [yue]
 • การออกเสียง : 魃 [zh]
 • การออกเสียง : 鰩 [zh]
 • การออกเสียง : 醪 [zh]
 • การออกเสียง : 菔 [wuu]
 • การออกเสียง : 臚 [yue]
 • การออกเสียง : 亳 [zh]
 • การออกเสียง : 暾 [wuu]
 • การออกเสียง : 岍 [yue]
 • การออกเสียง : 蕘 [yue]
 • การออกเสียง : 牮 [wuu]
 • การออกเสียง : 嗉 [yue]
 • การออกเสียง : 蓯 [yue]
 • การออกเสียง : 頊 [zh]
 • การออกเสียง : 糴 [yue]
 • การออกเสียง : 塍 [zh]
 • การออกเสียง : 鵓 [zh]
 • การออกเสียง : 鯔 [zh]
 • การออกเสียง : 黼 [zh]
 • การออกเสียง : 嘞 [yue]
 • การออกเสียง : 黻 [zh]
 • การออกเสียง : 顬 [zh]
 • การออกเสียง : 忻 [yue]
 • การออกเสียง : 泮 [yue]
 • การออกเสียง : 肓 [yue]
 • การออกเสียง : 堠 [zh]
 • การออกเสียง : 邴 [yue]
 • การออกเสียง : 閌 [yue]
 • การออกเสียง : 仉 [yue]
 • การออกเสียง : 郟 [yue]
 • การออกเสียง : 鱭 [zh]
 • การออกเสียง : 坭 [zh]
 • การออกเสียง : 咭 [yue]
 • การออกเสียง : 鼴 [zh]
 • การออกเสียง : 闈 [yue]
 • การออกเสียง : 洮 [wuu]
 • การออกเสียง : 剮 [zh]
 • การออกเสียง : 餱 [zh]
 • การออกเสียง : 僉 [yue]
 • การออกเสียง : 魍 [zh]
 • การออกเสียง : 噌 [zh]
 • การออกเสียง : 㓁 [yue]
 • การออกเสียง : 薏 [wuu]
 • การออกเสียง : 嚳 [zh]
 • การออกเสียง : 鶇 [zh]
 • การออกเสียง : 圻 [zh]
 • การออกเสียง : 筅 [wuu]
 • การออกเสียง : 靛 [zh]
 • การออกเสียง : 鰣 [zh]
 • การออกเสียง : 邙 [yue]
 • การออกเสียง : 豇 [wuu]
 • การออกเสียง : 拶 [ja]
 • การออกเสียง : 馕 [zh]
 • การออกเสียง : 尕 [yue]
 • การออกเสียง : 盱 [yue]
 • การออกเสียง : 掮 [wuu]
 • การออกเสียง : 堝 [zh]
 • การออกเสียง : 圉 [zh]
 • การออกเสียง : 芟 [yue]
 • การออกเสียง : 懌 [yue]
 • การออกเสียง : 鷓 [zh]
 • การออกเสียง : 俟 [zh]
 • การออกเสียง : 柢 [yue]
 • การออกเสียง : 胍 [yue]
 • การออกเสียง : 侑 [yue]
 • การออกเสียง : 餳 [zh]
 • การออกเสียง : 夤 [zh]
 • การออกเสียง : 嗶 [zh]
 • การออกเสียง : 庥 [yue]
 • การออกเสียง : 騭 [zh]
 • การออกเสียง : 沅 [yue]
 • การออกเสียง : 塤 [zh]
 • การออกเสียง : 岫 [yue]
 • การออกเสียง : 仵 [zh]
 • การออกเสียง : 啶 [zh]
 • การออกเสียง : 蠼 [zh]
 • การออกเสียง : 脬 [wuu]
 • การออกเสียง : 魑 [zh]
 • การออกเสียง : 溈 [yue]
 • การออกเสียง : 佻 [zh]
 • การออกเสียง : 囈 [zh]
 • การออกเสียง : 坫 [zh]
 • การออกเสียง : 嵊 [wuu]
 • การออกเสียง : 堇 [zh]