หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง陸

  • การออกเสียง : 陸 [yue]