หมวดหมู่:

闽南-外来语 芝居力

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง闽南-外来语 芝居力

  • การออกเสียง : 巧克力
    巧克力 [zh]