หมวดหมู่:

闽东语口语词

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง闽东语口语词

 • การออกเสียง : 犬 [ja]
 • การออกเสียง : 有 [zh]
 • การออกเสียง : 箸 [ja]
 • การออกเสียง : 卵 [ja]
 • การออกเสียง : 憨 [zh]
 • การออกเสียง : 快活 快活 [wuu]
 • การออกเสียง : 伊 [nan]
 • การออกเสียง : 囝 [zh]
 • การออกเสียง : 遘 [cdo]
 • การออกเสียง : 有型 有型 [cdo]
 • การออกเสียง : 有味 有味 [zh]
 • การออกเสียง : 厝 [wuu]
 • การออกเสียง : 囥 [zh]
 • การออกเสียง : 泅 [wuu]
 • การออกเสียง : 古时 古时 [cdo]
 • การออกเสียง : 䆀 [cdo]
 • การออกเสียง : 惱 [cdo]
 • การออกเสียง : 何啻 何啻 [cdo]
 • การออกเสียง : 作幚 作幚 [cdo]