หมวดหมู่:

關於冬天的成語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง關於冬天的成語

 • การออกเสียง : 冰冻三尺,非一日之寒 冰冻三尺,非一日之寒 [zh]
 • การออกเสียง : 雪上加霜 雪上加霜 [zh]
 • การออกเสียง : 雪中送炭 雪中送炭 [zh]
 • การออกเสียง : 冰凍三尺,非一日之寒 冰凍三尺,非一日之寒 [zh]
 • การออกเสียง : 冷暖自知 冷暖自知 [zh]
 • การออกเสียง : 冰清玉潔 冰清玉潔 [yue]
 • การออกเสียง : 冰天雪地 冰天雪地 [zh]
 • การออกเสียง : 冰清玉洁 冰清玉洁 [zh]
 • การออกเสียง : 風雪交加 風雪交加 [yue]
 • การออกเสียง : 凛若冰霜 凛若冰霜 [yue]
 • การออกเสียง : 冰雪聪明 冰雪聪明 [zh]
 • การออกเสียง : 冰雪聰明 冰雪聰明 [hak]
 • การออกเสียง : 十冬臘月 十冬臘月 [hak]
 • การออกเสียง : 冷若冰霜 冷若冰霜 [zh]
 • การออกเสียง : 歲暮天寒 歲暮天寒 [yue]
 • การออกเสียง : 冰封雪蓋 冰封雪蓋 [yue]
 • การออกเสียง : 冬裘夏葛 冬裘夏葛 [yue]
 • การออกเสียง : 寒氣逼人 寒氣逼人 [yue]
 • การออกเสียง : 冰山難靠 冰山難靠 [yue]
 • การออกเสียง : 銀裝素裹 銀裝素裹 [yue]
 • การออกเสียง : 鹅毛大雪 鹅毛大雪 [zh]
 • การออกเสียง : 瑞雪紛飛 瑞雪紛飛 [yue]
 • การออกเสียง : 白雪茫茫 白雪茫茫 [yue]
 • การออกเสียง : 寒冬臘月 寒冬臘月 [yue]
 • การออกเสียง : 鵝毛大雪 鵝毛大雪 [zh]
 • การออกเสียง : 白雪皑皑 白雪皑皑 [zh]
 • การออกเสียง : 阳春白雪 阳春白雪 [zh]
 • การออกเสียง : 冬溫夏清 冬溫夏清 [hak]
 • การออกเสียง : 朔風凜冽 朔風凜冽 [yue]
 • การออกเสียง : 冰魂雪魄 冰魂雪魄 [yue]
 • การออกเสียง : 漫天飛雪 漫天飛雪 [yue]
 • การออกเสียง : 秋收冬藏 秋收冬藏 [hak]
 • การออกเสียง : 白雪皚皚 白雪皚皚 [yue]
 • การออกเสียง : 冬日夏雲 冬日夏雲 [yue]
 • การออกเสียง : 霜露之感 霜露之感 [zh]
 • การออกเสียง : 漫天風雪 漫天風雪 [yue]
 • การออกเสียง : 无冬无夏 无冬无夏 [zh]
 • การออกเสียง : 萬里雪飄 萬里雪飄 [yue]
 • การออกเสียง : 春冰虎尾 春冰虎尾 [yue]
 • การออกเสียง : 冬寒抱冰 冬寒抱冰 [yue]
 • การออกเสียง : 冰寒於水 冰寒於水 [yue]
 • การออกเสียง : 寒氣襲人 寒氣襲人 [yue]
 • การออกเสียง : 十冬腊月 十冬腊月 [hak]
 • การออกเสียง : 無冬無夏 無冬無夏 [yue]
 • การออกเสียง : 冰天雪窯 冰天雪窯 [yue]
 • การออกเสียง : 凜若冰霜 凜若冰霜 [yue]