หมวดหมู่:

閩語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง閩語

 • การออกเสียง : 食飽未? 食飽未? [nan]
 • การออกเสียง : 天烏烏 天烏烏 [nan]
 • การออกเสียง : 憨 [zh]
 • การออกเสียง : 俊 [zh]
 • การออกเสียง : 囝 [zh]
 • การออกเสียง : 頭尾 頭尾 [wuu]
 • การออกเสียง : 遘 [cdo]
 • การออกเสียง : 好味 好味 [yue]
 • การออกเสียง : 有閒 有閒 [nan]
 • การออกเสียง : 批 [yue]
 • การออกเสียง : 企 [zh]
 • การออกเสียง : 敆 [cdo]
 • การออกเสียง : 好天 好天 [cdo]
 • การออกเสียง : 舀湯 舀湯 [zh]
 • การออกเสียง : 厝 [wuu]
 • การออกเสียง : 剪頭 剪頭 [nan]
 • การออกเสียง : 天光 天光 [wuu]
 • การออกเสียง : 一世人 一世人 [nan]
 • การออกเสียง : 番仔 番仔 [nan]
 • การออกเสียง : [勿會] [勿會] [cdo]
 • การออกเสียง : 世事 世事 [zh]
 • การออกเสียง : 無七無八 無七無八 [nan]
 • การออกเสียง : 萆 [cdo]
 • การออกเสียง : 放炮 放炮 [cdo]
 • การออกเสียง : 后生仔 后生仔 [cdo]
 • การออกเสียง : 懸頂 懸頂 [cdo]