หมวดหมู่:

閩南話特色詞語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง閩南話特色詞語

 • การออกเสียง : 歹勢 歹勢 [nan]
 • การออกเสียง : 代志大條 代志大條 [nan]
 • การออกเสียง : 食飽未? 食飽未? [nan]
 • การออกเสียง : 大家 大家 [yue]
 • การออกเสียง : 廁所在哪裡 廁所在哪裡 [nan]
 • การออกเสียง : 天烏烏 天烏烏 [nan]
 • การออกเสียง : 憨 [zh]
 • การออกเสียง : 清源山 清源山 [nan]
 • การออกเสียง : 疯女人 疯女人 [hak]
 • การออกเสียง : 无代无志 无代无志 [nan]
 • การออกเสียง : 玩耍 玩耍 [zh]
 • การออกเสียง : 天未光 天未光 [nan]
 • การออกเสียง : 不要哭 不要哭 [zh]
 • การออกเสียง : 斗阵 斗阵 [nan]
 • การออกเสียง : 夭寿 夭寿 [nan]
 • การออกเสียง : 再一次 再一次 [zh]
 • การออกเสียง : 頭尾 頭尾 [wuu]
 • การออกเสียง : 拉肚子 拉肚子 [zh]
 • การออกเสียง : 铁观音 铁观音 [zh]
 • การออกเสียง : 古早味 古早味 [nan]
 • การออกเสียง : 好味 好味 [yue]
 • การออกเสียง : 懒惰 懒惰 [wuu]
 • การออกเสียง : 勤劳 勤劳 [zh]
 • การออกเสียง : 三不五时 三不五时 [nan]
 • การออกเสียง : 艰苦 艰苦 [zh]
 • การออกเสียง : 雞婆 雞婆 [yue]
 • การออกเสียง : 龙山寺 龙山寺 [nan]
 • การออกเสียง : 刺桐 刺桐 [zh]
 • การออกเสียง : 郑成功 郑成功 [zh]
 • การออกเสียง : 肚子餓 肚子餓 [nan]
 • การออกเสียง : 好天 好天 [cdo]
 • การออกเสียง : 一步一步 一步一步 [zh]
 • การออกเสียง : 舀湯 舀湯 [zh]
 • การออกเสียง : 骱边 骱边 [nan]
 • การออกเสียง : 临水夫人 临水夫人 [nan]
 • การออกเสียง : 暗时 暗时 [nan]
 • การออกเสียง : 厝 [wuu]
 • การออกเสียง : 南音 南音 [yue]
 • การออกเสียง : 草庵 草庵 [nan]
 • การออกเสียง : 三更半暝 三更半暝 [nan]
 • การออกเสียง : 日时 日时 [nan]
 • การออกเสียง : 敬天公 敬天公 [nan]
 • การออกเสียง : 吐气 吐气 [zh]
 • การออกเสียง : 一點點 一點點 [yue]
 • การออกเสียง : 水勺 水勺 [nan]
 • การออกเสียง : 三更半夜 三更半夜 [zh]
 • การออกเสียง : 法度 法度 [nan]
 • การออกเสียง : 挑食 挑食 [nan]
 • การออกเสียง : 吃到饱 吃到饱 [nan]
 • การออกเสียง : 鸡婆 鸡婆 [hak]
 • การออกเสียง : 肚子饿 肚子饿 [wuu]
 • การออกเสียง : 一世人 一世人 [nan]
 • การออกเสียง : 开元寺 开元寺 [yue]
 • การออกเสียง : 小时候 小时候 [zh]
 • การออกเสียง : 耳孔 耳孔 [nan]
 • การออกเสียง : 人情世事 人情世事 [nan]
 • การออกเสียง : 阿里不达 阿里不达 [nan]
 • การออกเสียง : 吃志 吃志 [nan]
 • การออกเสียง : 大官 大官 [zh]
 • การออกเสียง : 高甲戏 高甲戏 [nan]
 • การออกเสียง : 软脚 软脚 [nan]
 • การออกเสียง : 颜思齐 颜思齐 [nan]
 • การออกเสียง : 欧阳詹 欧阳詹 [nan]
 • การออกเสียง : 厦门仔 厦门仔 [zh]
 • การออกเสียง : 臭骨 臭骨 [nan]
 • การออกเสียง : 無三無二 無三無二 [nan]
 • การออกเสียง : 郑经 郑经 [nan]
 • การออกเสียง : 番仔 番仔 [nan]
 • การออกเสียง : 心肝頂 心肝頂 [nan]
 • การออกเสียง : 多心 多心 [zh]
 • การออกเสียง : 一次半次 一次半次 [nan]
 • การออกเสียง : 咱厝 咱厝 [nan]
 • การออกเสียง : 倒吊 倒吊 [nan]
 • การออกเสียง : 王潮 王潮 [nan]
 • การออกเสียง : 猪哥 猪哥 [nan]
 • การออกเสียง : 寡言 寡言 [zh]
 • การออกเสียง : 明晚 明晚 [zh]
 • การออกเสียง : 好命 好命 [nan]
 • การออกเสียง : 欲暗时 欲暗时 [nan]
 • การออกเสียง : 六胜塔 六胜塔 [nan]
 • การออกเสียง : 冷胃 冷胃 [nan]
 • การออกเสียง : 打拼 打拼 [nan]
 • การออกเสียง : 吃到飽 吃到飽 [nan]
 • การออกเสียง : 喝喝 喝喝 [zh]
 • การออกเสียง : 心头 心头 [nan]
 • การออกเสียง : 顶日 顶日 [nan]
 • การออกเสียง : 南拳 南拳 [zh]
 • การออกเสียง : 茶芯 茶芯 [nan]
 • การออกเสียง : 手贱 手贱 [nan]
 • การออกเสียง : 软手 软手 [nan]
 • การออกเสียง : 密密麻麻 密密麻麻 [zh]
 • การออกเสียง : 陈元光 陈元光 [nan]
 • การออกเสียง : 好一点 好一点 [nan]
 • การออกเสียง : 噎到 噎到 [zh]
 • การออกเสียง : 想说 想说 [zh]
 • การออกเสียง : 好料 好料 [nan]
 • การออกเสียง : 自认自对 自认自对 [zh]
 • การออกเสียง : 雾煞煞 雾煞煞 [nan]
 • การออกเสียง : 碰倒 碰倒 [zh]
 • การออกเสียง : 日本仔 日本仔 [nan]