หมวดหมู่:

鐵路站名

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง鐵路站名

 • การออกเสียง : 平安 平安 [zh]
 • การออกเสียง : 温泉 温泉 [ja]
 • การออกเสียง : 尖沙咀 尖沙咀 [yue]
 • การออกเสียง : 動物園 動物園 [ja]
 • การออกเสียง : 機場 機場 [nan]
 • การออกเสียง : 銅鑼灣 銅鑼灣 [yue]
 • การออกเสียง : 西安 西安 [zh]
 • การออกเสียง : 旺角 旺角 [nan]
 • การออกเสียง : 鰂魚涌 鰂魚涌 [yue]
 • การออกเสียง : 九龍 九龍 [yue]
 • การออกเสียง : 东北 东北 [cjy]
 • การออกเสียง : 筲箕灣 筲箕灣 [yue]
 • การออกเสียง : 佐敦 佐敦 [yue]
 • การออกเสียง : 沙河 沙河 [yue]
 • การออกเสียง : 金門 金門 [nan]
 • การออกเสียง : 凤凰 凤凰 [hak]
 • การออกเสียง : 荃灣 荃灣 [yue]
 • การออกเสียง : 机场 机场 [zh]
 • การออกเสียง : 油麻地 油麻地 [yue]
 • การออกเสียง : 杏花邨 杏花邨 [yue]
 • การออกเสียง : 南昌 南昌 [zh]
 • การออกเสียง : 金鐘 金鐘 [yue]
 • การออกเสียง : 鸳鸯 鸳鸯 [zh]
 • การออกเสียง : 太古 太古 [zh]
 • การออกเสียง : 故宫 故宫 [zh]
 • การออกเสียง : 中山北路 中山北路 [yue]
 • การออกเสียง : 徐家汇 徐家汇 [zh]
 • การออกเสียง : 北角 北角 [yue]
 • การออกเสียง : 柴灣 柴灣 [yue]
 • การออกเสียง : 大瀝 大瀝 [yue]
 • การออกเสียง : 灣仔 灣仔 [yue]
 • การออกเสียง : 植物園 植物園 [ja]
 • การออกเสียง : 中環 中環 [yue]
 • การออกเสียง : 跑馬地 跑馬地 [yue]
 • การออกเสียง : 大學 大學 [zh]
 • การออกเสียง : 上環 上環 [yue]
 • การออกเสียง : 火车站 火车站 [zh]
 • การออกเสียง : 海南 海南 [wuu]
 • การออกเสียง : 太子 太子 [yue]
 • การออกเสียง : 天生 天生 [zh]
 • การออกเสียง : 九龍塘 九龍塘 [yue]
 • การออกเสียง : 迪士尼 迪士尼 [yue]
 • การออกเสียง : 太平 太平 [zh]
 • การออกเสียง : 黃埔 黃埔 [zh]
 • การออกเสียง : 杨高中路 杨高中路 [zh]
 • การออกเสียง : 堅尼地城 堅尼地城 [yue]
 • การออกเสียง : 西灣河 西灣河 [yue]
 • การออกเสียง : 海洋公園 海洋公園 [yue]
 • การออกเสียง : 青衣 青衣 [zh]
 • การออกเสียง : 天后 天后 [zh]
 • การออกเสียง : 静安寺 静安寺 [zh]
 • การออกเสียง : 康城 康城 [yue]
 • การออกเสียง : 番禺广场 番禺广场 [yue]
 • การออกเสียง : 西門 西門 [wuu]
 • การออกเสียง : 鑽石山 鑽石山 [yue]
 • การออกเสียง : 车陂 车陂 [yue]
 • การออกเสียง : 真如 真如 [wuu]
 • การออกเสียง : 鹤洞 鹤洞 [yue]
 • การออกเสียง : 九龍灣 九龍灣 [yue]
 • การออกเสียง : 香港仔 香港仔 [yue]
 • การออกเสียง : 沥滘 沥滘 [yue]
 • การออกเสียง : 安亭 安亭 [zh]
 • การออกเสียง : 火車站 火車站 [yue]
 • การออกเสียง : 西營盤 西營盤 [yue]
 • การออกเสียง : 鄱陽 鄱陽 [gan]
 • การออกเสียง : 太和 太和 [zh]
 • การออกเสียง : 寶琳 寶琳 [yue]
 • การออกเสียง : 佘山 佘山 [wuu]
 • การออกเสียง : 深水埗 深水埗 [yue]
 • การออกเสียง : 动物园 动物园 [zh]
 • การออกเสียง : 東涌 東涌 [yue]
 • การออกเสียง : 大窩口 大窩口 [yue]
 • การออกเสียง : 大良 大良 [yue]
 • การออกเสียง : 体育馆 体育馆 [zh]
 • การออกเสียง : 樂富 樂富 [yue]
 • การออกเสียง : 石硤尾 石硤尾 [yue]
 • การออกเสียง : 花城大道 花城大道 [yue]
 • การออกเสียง : 金山 金山 [wuu]
 • การออกเสียง : 珠江新城 珠江新城 [yue]
 • การออกเสียง : 五角场 五角场 [yue]
 • การออกเสียง : 曉港 曉港 [yue]
 • การออกเสียง : 萝岗 萝岗 [yue]
 • การออกเสียง : 海洋花園 海洋花園 [yue]
 • การออกเสียง : 黃竹坑 黃竹坑 [yue]
 • การออกเสียง : 东直门 东直门 [zh]
 • การออกเสียง : 杨箕 杨箕 [yue]
 • การออกเสียง : 四平路 四平路 [zh]
 • การออกเสียง : 如意坊 如意坊 [yue]
 • การออกเสียง : 中大 中大 [yue]
 • การออกเสียง : 天津大学 天津大学 [zh]
 • การออกเสียง : 東北 東北 [ja]
 • การออกเสียง : 永泰 永泰 [zh]
 • การออกเสียง : 油塘 油塘 [yue]
 • การออกเสียง : 石下 石下 [nan]
 • การออกเสียง : 美孚 美孚 [yue]
 • การออกเสียง : 長洲 長洲 [yue]
 • การออกเสียง : 奧運 奧運 [zh]
 • การออกเสียง : 莲花 莲花 [hak]
 • การออกเสียง : 欣澳 欣澳 [yue]
 • การออกเสียง : 調景嶺 調景嶺 [yue]