หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง錠

  • การออกเสียง : Jou
    Jou [nl]
  • การออกเสียง : じょう
    じょう [ja]