หมวดหมู่:

都道府県

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง都道府県

 • การออกเสียง : 大阪 大阪 [ja]
 • การออกเสียง : 北海道 北海道 [ja]
 • การออกเสียง : 大分 大分 [ja]
 • การออกเสียง : 愛知県 愛知県 [ja]
 • การออกเสียง : 福岡 福岡 [yue]
 • การออกเสียง : 長崎 長崎 [ja]
 • การออกเสียง : 愛媛 愛媛 [ja]
 • การออกเสียง : 和歌山 和歌山 [ja]
 • การออกเสียง : 広島 広島 [ja]
 • การออกเสียง : 長野 長野 [ja]
 • การออกเสียง : 熊本 熊本 [zh]
 • การออกเสียง : 岡山 岡山 [ja]
 • การออกเสียง : 茨城 茨城 [ja]
 • การออกเสียง : 愛知 愛知 [ja]
 • การออกเสียง : 鹿児島 鹿児島 [ja]
 • การออกเสียง : 神奈川 神奈川 [ja]
 • การออกเสียง : 沖縄 沖縄 [ja]
 • การออกเสียง : 鳥取 鳥取 [ja]
 • การออกเสียง : 宮崎 宮崎 [ja]
 • การออกเสียง : 奈良 奈良 [ja]
 • การออกเสียง : 徳島 徳島 [ja]
 • การออกเสียง : 滋賀 滋賀 [ja]
 • การออกเสียง : 静岡 静岡 [ja]
 • การออกเสียง : 秋田 秋田 [ja]
 • การออกเสียง : 岐阜 岐阜 [ja]
 • การออกเสียง : 佐賀 佐賀 [ja]
 • การออกเสียง : 栃木 栃木 [ja]
 • การออกเสียง : 福井 福井 [ja]
 • การออกเสียง : 富山 富山 [ja]
 • การออกเสียง : 山口 山口 [ja]
 • การออกเสียง : 三重 三重 [ja]
 • การออกเสียง : 石川 石川 [ja]
 • การออกเสียง : 山梨 山梨 [ja]
 • การออกเสียง : 兵庫 兵庫 [ja]
 • การออกเสียง : 香川 香川 [ja]
 • การออกเสียง : 高知 高知 [ja]
 • การออกเสียง : 島根 島根 [ja]
 • การออกเสียง : 群馬 群馬 [ja]