หมวดหมู่:

轻声

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง轻声

 • การออกเสียง : 爸爸 爸爸 [zh]
 • การออกเสียง : 玻璃 玻璃 [zh]
 • การออกเสียง : 包子 包子 [zh]
 • การออกเสียง : 不是 不是 [nan]
 • การออกเสียง : 啊 [zh]
 • การออกเสียง : 办公室 办公室 [zh]
 • การออกเสียง : 鼻子 鼻子 [zh]
 • การออกเสียง : 伯伯 伯伯 [zh]
 • การออกเสียง : 杯子 杯子 [zh]
 • การออกเสียง : 部分 部分 [yue]
 • การออกเสียง : 被子 被子 [zh]
 • การออกเสียง : 苍蝇 苍蝇 [wuu]
 • การออกเสียง : 扁担 扁担 [zh]
 • การออกเสียง : 东边 东边 [zh]
 • การออกเสียง : 簸箕 簸箕 [zh]
 • การออกเสียง : 爱人 爱人 [zh]
 • การออกเสียง : 辫子 辫子 [zh]
 • การออกเสียง : 便当 便当 [zh]
 • การออกเสียง : 薄荷 薄荷 [zh]
 • การออกเสียง : 包袱 包袱 [zh]
 • การออกเสียง : 别扭 别扭 [zh]
 • การออกเสียง : 补丁 补丁 [zh]
 • การออกเสียง : 上边 上边 [yue]
 • การออกเสียง : 上面 上面 [zh]
 • การออกเสียง : 比方 比方 [zh]
 • การออกเสียง : 里面 里面 [zh]
 • การออกเสียง : 饼子 饼子 [zh]
 • การออกเสียง : 霸道 霸道 [zh]
 • การออกเสียง : 蹦跶 蹦跶 [zh]
 • การออกเสียง : 棒子 棒子 [zh]
 • การออกเสียง : 下边 下边 [zh]
 • การออกเสียง : 本子 本子 [zh]
 • การออกเสียง : 把手 把手 [zh]
 • การออกเสียง : 报酬 报酬 [zh]
 • การออกเสียง : 辈分 辈分 [zh]
 • การออกเสียง : 荸荠 荸荠 [wuu]
 • การออกเสียง : 憋闷 憋闷 [zh]
 • การออกเสียง : 靶子 靶子 [zh]
 • การออกเสียง : 外面 外面 [zh]
 • การออกเสียง : 梆子 梆子 [zh]
 • การออกเสียง : 褒贬 褒贬 [zh]
 • การออกเสียง : 班子 班子 [zh]
 • การออกเสียง : 帮手 帮手 [zh]
 • การออกเสียง : 比试 比试 [zh]
 • การออกเสียง : 半半拉拉 半半拉拉 [zh]
 • การออกเสียง : 巴结 巴结 [zh]
 • การออกเสียง : 里边 里边 [zh]
 • การออกเสียง : 吧 [yue]
 • การออกเสียง : 下面 下面 [yue]
 • การออกเสียง : 鞭子 鞭子 [zh]
 • การออกเสียง : 背静 背静 [zh]
 • การออกเสียง : 白净 白净 [zh]
 • การออกเสียง : 外边 外边 [zh]
 • การออกเสียง : 北边 北边 [zh]
 • การออกเสียง : 八哥 八哥 [zh]
 • การออกเสียง : 包涵 包涵 [zh]
 • การออกเสียง : 步子 步子 [zh]
 • การออกเสียง : 棒槌 棒槌 [zh]
 • การออกเสียง : 西边 西边 [zh]
 • การออกเสียง : 扳手 扳手 [zh]
 • การออกเสียง : 豹子 豹子 [zh]
 • การออกเสียง : 被卧 被卧 [zh]
 • การออกเสียง : 拨拉 拨拉 [zh]
 • การออกเสียง : 巴掌 巴掌 [zh]
 • การออกเสียง : 扒拉 扒拉 [zh]
 • การออกเสียง : 稗子 稗子 [zh]
 • การออกเสียง : 本事 本事 [wuu]
 • การออกเสียง : 婊子 婊子 [zh]
 • การออกเสียง : 板子 板子 [zh]
 • การออกเสียง : 病病歪歪 病病歪歪 [zh]
 • การออกเสียง : 本着 本着 [hak]
 • การออกเสียง : 避讳 避讳 [zh]
 • การออกเสียง : 比量 比量 [zh]
 • การออกเสียง : 财主 财主 [zh]
 • การออกเสียง : 把子 把子 [zh]
 • การออกเสียง : 冰糖葫芦儿 冰糖葫芦儿 [zh]
 • การออกเสียง : 把势 把势 [zh]
 • การออกเสียง : 巴不得 巴不得 [zh]
 • การออกเสียง : 绷子 绷子 [zh]
 • การออกเสียง : 槽子 槽子 [zh]
 • การออกเสียง : 板实 板实 [zh]
 • การออกเสียง : 扒头 扒头 [zh]
 • การออกเสียง : 跛子 跛子 [zh]
 • การออกเสียง : 膀子 膀子 [zh]
 • การออกเสียง : 秕子 秕子 [zh]
 • การออกเสียง : 插关儿 插关儿 [zh]
 • การออกเสียง : 喳喳 喳喳 [zh]
 • การออกเสียง : 笔底下 笔底下 [zh]
 • การออกเสียง : 别子 别子 [zh]
 • การออกเสียง : 拨弄 拨弄 [zh]
 • การออกเสียง : 摆布 摆布 [zh]
 • การออกเสียง : 不由得 不由得 [zh]
 • การออกเสียง : 玻璃纤维 玻璃纤维 [zh]
 • การออกเสียง : 杈子 杈子 [yue]
 • การออกเสียง : 簿子 簿子 [wuu]
 • การออกเสียง : 百儿八十 百儿八十 [zh]
 • การออกเสียง : 箱子上 箱子上 [zh]
 • การออกเสียง : 巴巴结结 巴巴结结 [zh]
 • การออกเสียง : 病病殃殃 病病殃殃 [zh]
 • การออกเสียง : 包袱皮儿 包袱皮儿 [zh]