หมวดหมู่:

轻声词

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง轻声词

 • การออกเสียง : 犁杖 犁杖 [zh]
 • การออกเสียง : 晃荡 晃荡 [zh]
 • การออกเสียง : 汆子 汆子 [zh]
 • การออกเสียง : 街坊 街坊 [zh]
 • การออกเสียง : 绊子 绊子 [zh]
 • การออกเสียง : 舒坦 舒坦 [zh]
 • การออกเสียง : 挪动 挪动 [zh]
 • การออกเสียง : 热乎 热乎 [zh]
 • การออกเสียง : 汉子 汉子 [zh]
 • การออกเสียง : 刺痒 刺痒 [zh]
 • การออกเสียง : 堡子 堡子 [zh]
 • การออกเสียง : 细发 细发 [zh]
 • การออกเสียง : 富余 富余 [zh]
 • การออกเสียง : 瘦溜 瘦溜 [zh]
 • การออกเสียง : 点拨 点拨 [zh]
 • การออกเสียง : 马虎 马虎 [zh]
 • การออกเสียง : 出息 出息 [zh]
 • การออกเสียง : 秕子 秕子 [zh]
 • การออกเสียง : 脊梁 脊梁 [ja]
 • การออกเสียง : 膀子 膀子 [zh]
 • การออกเสียง : 派司 派司 [zh]
 • การออกเสียง : 春上 春上 [zh]
 • การออกเสียง : 拾掇 拾掇 [zh]
 • การออกเสียง : 免得 免得 [zh]
 • การออกเสียง : 插关儿 插关儿 [zh]
 • การออกเสียง : 唠扯 唠扯 [zh]
 • การออกเสียง : 媒人 媒人 [zh]
 • การออกเสียง : 忖摸 忖摸 [zh]
 • การออกเสียง : 喳喳 喳喳 [zh]
 • การออกเสียง : 思摸 思摸 [zh]
 • การออกเสียง : 粗实 粗实 [zh]
 • การออกเสียง : 行市 行市 [zh]
 • การออกเสียง : 蚂蚱 蚂蚱 [zh]
 • การออกเสียง : 芍药 芍药 [zh]
 • การออกเสียง : 篱笆 篱笆 [zh]
 • การออกเสียง : 馆子 馆子 [zh]
 • การออกเสียง : 尖子 尖子 [zh]
 • การออกเสียง : 笔底下 笔底下 [zh]
 • การออกเสียง : 饭食 饭食 [zh]
 • การออกเสียง : 喇嘛 喇嘛 [zh]
 • การออกเสียง : 鼓弄 鼓弄 [zh]
 • การออกเสียง : 篇幅 篇幅 [zh]
 • การออกเสียง : 瓷实 瓷实 [zh]
 • การออกเสียง : 寻思 寻思 [zh]
 • การออกเสียง : 别子 别子 [zh]
 • การออกเสียง : 思量 思量 [zh]
 • การออกเสียง : 钎子 钎子 [zh]
 • การออกเสียง : 抬举 抬举 [zh]
 • การออกเสียง : 担子 担子 [zh]
 • การออกเสียง : 寡妇 寡妇 [wuu]
 • การออกเสียง : 奔头 奔头 [zh]
 • การออกเสียง : 扭捏 扭捏 [zh]
 • การออกเสียง : 热和 热和 [zh]
 • การออกเสียง : 腥气 腥气 [wuu]
 • การออกเสียง : 呼扇 呼扇 [zh]
 • การออกเสียง : 拨弄 拨弄 [zh]
 • การออกเสียง : 摆布 摆布 [zh]
 • การออกเสียง : 冠子 冠子 [zh]
 • การออกเสียง : 叽咕 叽咕 [zh]
 • การออกเสียง : 钁头 钁头 [zh]
 • การออกเสียง : 不由得 不由得 [zh]
 • การออกเสียง : 跟着 跟着 [zh]
 • การออกเสียง : 砘子 砘子 [zh]
 • การออกเสียง : 玻璃纤维 玻璃纤维 [zh]
 • การออกเสียง : 披散 披散 [zh]
 • การออกเสียง : 打手 打手 [zh]
 • การออกเสียง : 厚道 厚道 [zh]
 • การออกเสียง : 笼头 笼头 [zh]
 • การออกเสียง : 绝户 绝户 [zh]
 • การออกเสียง : 闹哄 闹哄 [zh]
 • การออกเสียง : 筋道 筋道 [ja]
 • การออกเสียง : 为着 为着 [zh]
 • การออกเสียง : 杈子 杈子 [yue]
 • การออกเสียง : 说合 说合 [zh]
 • การออกเสียง : 磨叨 磨叨 [zh]
 • การออกเสียง : 勤谨 勤谨 [zh]
 • การออกเสียง : 盼头 盼头 [zh]
 • การออกเสียง : 别价 别价 [zh]
 • การออกเสียง : 簿子 簿子 [wuu]
 • การออกเสียง : 贩子 贩子 [zh]
 • การออกเสียง : 响动 响动 [zh]
 • การออกเสียง : 失闪 失闪 [zh]
 • การออกเสียง : 牛气 牛气 [zh]
 • การออกเสียง : 百儿八十 百儿八十 [zh]
 • การออกเสียง : 稀拉 稀拉 [zh]
 • การออกเสียง : 巴巴结结 巴巴结结 [zh]
 • การออกเสียง : 欢实 欢实 [zh]
 • การออกเสียง : 动换 动换 [zh]
 • การออกเสียง : 稻子 稻子 [zh]
 • การออกเสียง : 露水 露水 [wuu]
 • การออกเสียง : 紧身 紧身 [zh]
 • การออกเสียง : 踩咕 踩咕 [zh]
 • การออกเสียง : 铃铛 铃铛 [zh]
 • การออกเสียง : 窝憋 窝憋 [zh]
 • การออกเสียง : 缝子 缝子 [zh]
 • การออกเสียง : 咕哝 咕哝 [zh]
 • การออกเสียง : 病病殃殃 病病殃殃 [zh]
 • การออกเสียง : 唾沫 唾沫 [zh]
 • การออกเสียง : 埂子 埂子 [zh]
 • การออกเสียง : 眯瞪 眯瞪 [zh]