หมวดหมู่:

轻声词

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง轻声词

 • การออกเสียง : 谢谢 谢谢 [zh]
 • การออกเสียง : 漂亮 漂亮 [zh]
 • การออกเสียง : 妈妈 妈妈 [wuu]
 • การออกเสียง : 学生 学生 [ja]
 • การออกเสียง : 先生 先生 [ja]
 • การออกเสียง : 我们 我们 [zh]
 • การออกเสียง : 爸爸 爸爸 [zh]
 • การออกเสียง : 姐姐 姐姐 [yue]
 • การออกเสียง : 什么 什么 [hak]
 • การออกเสียง : 奶奶 奶奶 [nan]
 • การออกเสียง : 朋友 朋友 [zh]
 • การออกเสียง : 哥哥 哥哥 [zh]
 • การออกเสียง : 他们 他们 [zh]
 • การออกเสียง : 屁股 屁股 [zh]
 • การออกเสียง : 名字 名字 [nan]
 • การออกเสียง : 包子 包子 [zh]
 • การออกเสียง : 豆腐 豆腐 [zh]
 • การออกเสียง : 玻璃 玻璃 [zh]
 • การออกเสียง : 大人 大人 [ja]
 • การออกเสียง : 茄子 茄子 [zh]
 • การออกเสียง : 眉毛 眉毛 [zh]
 • การออกเสียง : 头发 头发 [zh]
 • การออกเสียง : 喜欢 喜欢 [zh]
 • การออกเสียง : 你们 你们 [wuu]
 • การออกเสียง : 不是 不是 [nan]
 • การออกเสียง : 舅舅 舅舅 [zh]
 • การออกเสียง : 认识 认识 [zh]
 • การออกเสียง : 耳朵 耳朵 [zh]
 • การออกเสียง : 福气 福气 [hak]
 • การออกเสียง : 溜达 溜达 [zh]
 • การออกเสียง : 那么 那么 [zh]
 • การออกเสียง : 王八 王八 [zh]
 • การออกเสียง : 弟弟 弟弟 [zh]
 • การออกเสียง : 帽子 帽子 [ja]
 • การออกเสียง : 下巴 下巴 [zh]
 • การออกเสียง : 儿子 儿子 [zh]
 • การออกเสียง : 甘蔗 甘蔗 [zh]
 • การออกเสียง : 老婆 老婆 [zh]
 • การออกเสียง : 妹妹 妹妹 [zh]
 • การออกเสียง : 消息 消息 [zh]
 • การออกเสียง : 啊 [zh]
 • การออกเสียง : 叔叔 叔叔 [zh]
 • การออกเสียง : 觉得 觉得 [zh]
 • การออกเสียง : 休息 休息 [zh]
 • การออกเสียง : 姑娘 姑娘 [hak]
 • การออกเสียง : 晚上 晚上 [zh]
 • การออกเสียง : 舒服 舒服 [yue]
 • การออกเสียง : 筷子 筷子 [zh]
 • การออกเสียง : 萝卜 萝卜 [zh]
 • การออกเสียง : 逻辑 逻辑 [zh]
 • การออกเสียง : 队伍 队伍 [zh]
 • การออกเสียง : 办公室 办公室 [zh]
 • การออกเสียง : 便宜 便宜 [zh]
 • การออกเสียง : 裙子 裙子 [zh]
 • การออกเสียง : 鼻子 鼻子 [zh]
 • การออกเสียง : 姥姥 姥姥 [zh]
 • การออกเสียง : 讲究 讲究 [zh]
 • การออกเสียง : 橘子 橘子 [zh]
 • การออกเสียง : 恶心 恶心 [zh]
 • การออกเสียง : 大夫 大夫 [zh]
 • การออกเสียง : 杯子 杯子 [zh]
 • การออกเสียง : 日子 日子 [zh]
 • การออกเสียง : 明白 明白 [ja]
 • การออกเสียง : 部分 部分 [yue]
 • การออกเสียง : 公公 公公 [zh]
 • การออกเสียง : 度数 度数 [wuu]
 • การออกเสียง : 外甥 外甥 [zh]
 • การออกเสียง : 东西 东西 [zh]
 • การออกเสียง : 伯伯 伯伯 [zh]
 • การออกเสียง : 橙子 橙子 [zh]
 • การออกเสียง : 孩子 孩子 [zh]
 • การออกเสียง : 大爷 大爷 [zh]
 • การออกเสียง : 面子 面子 [zh]
 • การออกเสียง : 时候 时候 [zh]
 • การออกเสียง : 咳嗽 咳嗽 [zh]
 • การออกเสียง : 簸箕 簸箕 [zh]
 • การออกเสียง : 费用 费用 [zh]
 • การออกเสียง : 点心 点心 [zh]
 • การออกเสียง : 行李 行李 [yue]
 • การออกเสียง : 苍蝇 苍蝇 [zh]
 • การออกเสียง : 石头 石头 [zh]
 • การออกเสียง : 被子 被子 [zh]
 • การออกเสียง : 尾巴 尾巴 [gan]
 • การออกเสียง : 老子 老子 [zh]
 • การออกเสียง : 畜生 畜生 [ja]
 • การออกเสียง : 扁担 扁担 [zh]
 • การออกเสียง : 记性 记性 [zh]
 • การออกเสียง : 东边 东边 [zh]
 • การออกเสียง : 高粱 高粱 [zh]
 • การออกเสียง : 玫瑰 玫瑰 [zh]
 • การออกเสียง : 人家 人家 [wuu]
 • การออกเสียง : 事情 事情 [ja]
 • การออกเสียง : 星星 星星 [zh]
 • การออกเสียง : 怪物 怪物 [zh]
 • การออกเสียง : 骆驼 骆驼 [zh]
 • การออกเสียง : 娃娃 娃娃 [zh]
 • การออกเสียง : 告诉 告诉 [zh]
 • การออกเสียง : 格式 格式 [zh]
 • การออกเสียง : 梯子 梯子 [ja]
 • การออกเสียง : 故事 故事 [ja]