หมวดหมู่:

轻声词

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง轻声词

 • การออกเสียง : 谢谢
  谢谢 [zh]
 • การออกเสียง : 漂亮
  漂亮 [zh]
 • การออกเสียง : 学生
  学生 [ja]
 • การออกเสียง : 妈妈
  妈妈 [wuu]
 • การออกเสียง : 先生
  先生 [ja]
 • การออกเสียง : 我们
  我们 [zh]
 • การออกเสียง : 爸爸
  爸爸 [zh]
 • การออกเสียง : 姐姐
  姐姐 [yue]
 • การออกเสียง : 什么
  什么 [hak]
 • การออกเสียง : 奶奶
  奶奶 [nan]
 • การออกเสียง : 朋友
  朋友 [zh]
 • การออกเสียง : 哥哥
  哥哥 [zh]
 • การออกเสียง : 他们
  他们 [zh]
 • การออกเสียง : 屁股
  屁股 [zh]
 • การออกเสียง : 名字
  名字 [nan]
 • การออกเสียง : 豆腐
  豆腐 [zh]
 • การออกเสียง : 包子
  包子 [zh]
 • การออกเสียง : 玻璃
  玻璃 [zh]
 • การออกเสียง : 茄子
  茄子 [zh]
 • การออกเสียง : 大人
  大人 [ja]
 • การออกเสียง : 眉毛
  眉毛 [zh]
 • การออกเสียง : 喜欢
  喜欢 [zh]
 • การออกเสียง : 头发
  头发 [zh]
 • การออกเสียง : 你们
  你们 [wuu]
 • การออกเสียง : 认识
  认识 [zh]
 • การออกเสียง : 不是
  不是 [nan]
 • การออกเสียง : 舅舅
  舅舅 [zh]
 • การออกเสียง : 耳朵
  耳朵 [zh]
 • การออกเสียง : 福气
  福气 [hak]
 • การออกเสียง : 溜达
  溜达 [zh]
 • การออกเสียง : 那么
  那么 [zh]
 • การออกเสียง : 帽子
  帽子 [ja]
 • การออกเสียง : 弟弟
  弟弟 [zh]
 • การออกเสียง : 王八
  王八 [zh]
 • การออกเสียง : 儿子
  儿子 [zh]
 • การออกเสียง : 老婆
  老婆 [zh]
 • การออกเสียง : 下巴
  下巴 [zh]
 • การออกเสียง : 妹妹
  妹妹 [zh]
 • การออกเสียง : 甘蔗
  甘蔗 [zh]
 • การออกเสียง : 消息
  消息 [zh]
 • การออกเสียง : 休息
  休息 [zh]
 • การออกเสียง : 觉得
  觉得 [zh]
 • การออกเสียง : 啊
  [zh]
 • การออกเสียง : 叔叔
  叔叔 [zh]
 • การออกเสียง : 晚上
  晚上 [zh]
 • การออกเสียง : 姑娘
  姑娘 [hak]
 • การออกเสียง : 舒服
  舒服 [yue]
 • การออกเสียง : 筷子
  筷子 [zh]
 • การออกเสียง : 萝卜
  萝卜 [zh]
 • การออกเสียง : 逻辑
  逻辑 [zh]
 • การออกเสียง : 办公室
  办公室 [zh]
 • การออกเสียง : 便宜
  便宜 [ja]
 • การออกเสียง : 队伍
  队伍 [zh]
 • การออกเสียง : 裙子
  裙子 [zh]
 • การออกเสียง : 鼻子
  鼻子 [zh]
 • การออกเสียง : 姥姥
  姥姥 [zh]
 • การออกเสียง : 恶心
  恶心 [zh]
 • การออกเสียง : 橘子
  橘子 [zh]
 • การออกเสียง : 讲究
  讲究 [zh]
 • การออกเสียง : 大夫
  大夫 [zh]
 • การออกเสียง : 杯子
  杯子 [zh]
 • การออกเสียง : 明白
  明白 [ja]
 • การออกเสียง : 日子
  日子 [zh]
 • การออกเสียง : 部分
  部分 [yue]
 • การออกเสียง : 公公
  公公 [zh]
 • การออกเสียง : 度数
  度数 [wuu]
 • การออกเสียง : 外甥
  外甥 [zh]
 • การออกเสียง : 东西
  东西 [zh]
 • การออกเสียง : 伯伯
  伯伯 [zh]
 • การออกเสียง : 橙子
  橙子 [zh]
 • การออกเสียง : 孩子
  孩子 [zh]
 • การออกเสียง : 时候
  时候 [zh]
 • การออกเสียง : 大爷
  大爷 [zh]
 • การออกเสียง : 面子
  面子 [zh]
 • การออกเสียง : 咳嗽
  咳嗽 [zh]
 • การออกเสียง : 簸箕
  簸箕 [zh]
 • การออกเสียง : 点心
  点心 [zh]
 • การออกเสียง : 行李
  行李 [yue]
 • การออกเสียง : 费用
  费用 [zh]
 • การออกเสียง : 苍蝇
  苍蝇 [zh]
 • การออกเสียง : 石头
  石头 [zh]
 • การออกเสียง : 尾巴
  尾巴 [gan]
 • การออกเสียง : 被子
  被子 [zh]
 • การออกเสียง : 老子
  老子 [zh]
 • การออกเสียง : 畜生
  畜生 [ja]
 • การออกเสียง : 扁担
  扁担 [zh]
 • การออกเสียง : 记性
  记性 [zh]
 • การออกเสียง : 东边
  东边 [zh]
 • การออกเสียง : 事情
  事情 [ja]
 • การออกเสียง : 高粱
  高粱 [zh]
 • การออกเสียง : 玫瑰
  玫瑰 [zh]
 • การออกเสียง : 星星
  星星 [zh]
 • การออกเสียง : 人家
  人家 [wuu]
 • การออกเสียง : 怪物
  怪物 [zh]
 • การออกเสียง : 骆驼
  骆驼 [zh]
 • การออกเสียง : 告诉
  告诉 [zh]
 • การออกเสียง : 娃娃
  娃娃 [zh]
 • การออกเสียง : 故事
  故事 [ja]
 • การออกเสียง : 梯子
  梯子 [ja]
 • การออกเสียง : 狐狸
  狐狸 [zh]