หมวดหมู่:

跳蚤

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง跳蚤

  • การออกเสียง : maet maet [za]