หมวดหมู่:

赞美

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง赞美

  • การออกเสียง : boz boz [tt]