หมวดหมู่:

貨幣符號

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง貨幣符號

 • การออกเสียง : € [nl]
 • การออกเสียง : $ $ [en]
 • การออกเสียง : ₴ [uk]
 • การออกเสียง : ₩ [en]
 • การออกเสียง : ₹ [da]
 • การออกเสียง : ₦ [da]
 • การออกเสียง : ¢ ¢ [it]
 • การออกเสียง : KR KR [sv]
 • การออกเสียง : ₡ [ru]
 • การออกเสียง : ₮ [da]
 • การออกเสียง : ₭ [da]
 • การออกเสียง : ₫ [yue]
 • การออกเสียง : ₱ [da]
 • การออกเสียง : ₥ [tt]
 • การออกเสียง : ₤ [tt]
 • การออกเสียง : ₯ [tt]
 • การออกเสียง : ৳ [tt]
 • การออกเสียง : ₧ [es]
 • การออกเสียง : ₪ [da]
 • การออกเสียง : ₲ [da]
 • การออกเสียง : ₵ [da]
 • การออกเสียง : ฿ ฿ [tt]
 • การออกเสียง : ₣ [tt]
 • การออกเสียง : RMB¥ RMB¥ [yue]
 • การออกเสียง : ¢ [yue]
 • การออกเสียง : ¥ [yue]
 • การออกเสียง : NT$ NT$ [yue]
 • การออกเสียง : ¤ ¤ [ru]
 • การออกเสียง : руб руб [sr]
 • การออกเสียง : ﷼ [yue]
 • การออกเสียง : £ [yue]
 • การออกเสียง : £ (Livre Sterling) £ (Livre Sterling) [fr]
 • การออกเสียง : ¥ (Yen) ¥ (Yen) [fr]
 • การออกเสียง : zł [pl]