หมวดหมู่:

豎的俗字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง豎的俗字

  • การออกเสียง : 竖 [zh]