หมวดหมู่:

诗歌

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง诗歌

 • การออกเสียง : 零雨 零雨 [zh]
 • การออกเสียง : 张烨 张烨 [zh]
 • การออกเสียง : 魏风华 魏风华 [zh]
 • การออกเสียง : 宗白华 宗白华 [zh]
 • การออกเสียง : 刘立杆 刘立杆 [zh]
 • การออกเสียง : 张枣 张枣 [zh]
 • การออกเสียง : 苇鸣 苇鸣 [zh]
 • การออกเสียง : 乌青 乌青 [wuu]
 • การออกเสียง : 谭五昌 谭五昌 [zh]
 • การออกเสียง : 于贞志 于贞志 [zh]
 • การออกเสียง : 陈秀喜 陈秀喜 [zh]
 • การออกเสียง : 黄礼孩 黄礼孩 [zh]
 • การออกเสียง : 小安 小安 [zh]
 • การออกเสียง : 江河 江河 [zh]
 • การออกเสียง : 何其芳 何其芳 [zh]
 • การออกเสียง : 田间 田间 [zh]
 • การออกเสียง : 叶维廉 叶维廉 [zh]
 • การออกเสียง : 郭密林 郭密林 [zh]
 • การออกเสียง : 刘东灵 刘东灵 [zh]
 • การออกเสียง : 阳阳 阳阳 [zh]
 • การออกเสียง : 罗门 罗门 [zh]
 • การออกเสียง : 秦巴子 秦巴子 [zh]
 • การออกเสียง : 郑愁予 郑愁予 [zh]
 • การออกเสียง : 贾薇 贾薇 [zh]
 • การออกเสียง : 杨远宏 杨远宏 [zh]
 • การออกเสียง : 廖亦武 廖亦武 [zh]
 • การออกเสียง : 宫哲 宫哲 [zh]
 • การออกเสียง : 文晓村 文晓村 [zh]
 • การออกเสียง : 楼河 楼河 [zh]
 • การออกเสียง : 施茂盛 施茂盛 [zh]
 • การออกเสียง : 管党生 管党生 [zh]
 • การออกเสียง : 十品 十品 [zh]
 • การออกเสียง : 昌耀 昌耀 [zh]
 • การออกเสียง : 诺然 诺然 [zh]
 • การออกเสียง : 北岛 北岛 [zh]
 • การออกเสียง : 冯文炳 冯文炳 [zh]
 • การออกเสียง : 康白情 康白情 [zh]
 • การออกเสียง : 石光华 石光华 [zh]
 • การออกเสียง : 木桦 木桦 [zh]
 • การออกเสียง : 杜马兰 杜马兰 [zh]
 • การออกเสียง : 张小云 张小云 [zh]
 • การออกเสียง : 蒋峰 蒋峰 [zh]
 • การออกเสียง : 胡适 胡适 [yue]
 • การออกเสียง : 老刀 老刀 [zh]
 • การออกเสียง : 施蛰存 施蛰存 [zh]
 • การออกเสียง : 谢华丽 谢华丽 [zh]
 • การออกเสียง : 文虬 文虬 [zh]
 • การออกเสียง : 牛汉 牛汉 [zh]
 • การออกเสียง : 刘自立 刘自立 [zh]
 • การออกเสียง : 普珉 普珉 [zh]
 • การออกเสียง : 谢宜兴 谢宜兴 [zh]
 • การออกเสียง : 张错 张错 [zh]
 • การออกเสียง : 胡风 胡风 [zh]
 • การออกเสียง : 高晓涛 高晓涛 [zh]
 • การออกเสียง : 刘川 刘川 [zh]
 • การออกเสียง : 娜夜 娜夜 [zh]
 • การออกเสียง : 川美 川美 [zh]
 • การออกเสียง : 朵渔 朵渔 [zh]
 • การออกเสียง : 杨牧 杨牧 [zh]
 • การออกเสียง : 苏浅 苏浅 [zh]
 • การออกเสียง : 梁小斌 梁小斌 [zh]
 • การออกเสียง : 牧斯 牧斯 [zh]
 • การออกเสียง : 何植三 何植三 [zh]
 • การออกเสียง : 南星 南星 [zh]
 • การออกเสียง : 刘梦苇 刘梦苇 [zh]
 • การออกเสียง : 程维 程维 [zh]
 • การออกเสียง : 殷龙龙 殷龙龙 [zh]
 • การออกเสียง : 王小妮 王小妮 [zh]
 • การออกเสียง : 杨拓 杨拓 [zh]
 • การออกเสียง : 萧沉 萧沉 [zh]
 • การออกเสียง : 徐柏坚 徐柏坚 [zh]
 • การออกเสียง : 禄琴 禄琴 [zh]
 • การออกเสียง : 俞心焦 俞心焦 [zh]
 • การออกเสียง : 郑文斌 郑文斌 [zh]
 • การออกเสียง : 梦冉 梦冉 [zh]
 • การออกเสียง : 李晓君 李晓君 [zh]
 • การออกเสียง : 唐祈 唐祈 [zh]
 • การออกเสียง : 吴新宇 吴新宇 [zh]
 • การออกเสียง : 圻子 圻子 [zh]
 • การออกเสียง : 阿斐 阿斐 [zh]
 • การออกเสียง : 马永波 马永波 [zh]
 • การออกเสียง : 苏绍连 苏绍连 [zh]
 • การออกเสียง : 刘泽球 刘泽球 [zh]
 • การออกเสียง : 哑默 哑默 [zh]
 • การออกเสียง : 谷禾 谷禾 [zh]
 • การออกเสียง : 朱文 朱文 [zh]
 • การออกเสียง : 张默 张默 [zh]
 • การออกเสียง : 陈鱼 陈鱼 [zh]
 • การออกเสียง : 孙磊 孙磊 [zh]
 • การออกเสียง : 大仙 大仙 [zh]
 • การออกเสียง : 沈浩波 沈浩波 [zh]
 • การออกเสียง : 古马 古马 [zh]
 • การออกเสียง : 陆苏 陆苏 [zh]
 • การออกเสียง : 张真 张真 [zh]
 • การออกเสียง : 皮旦 皮旦 [zh]
 • การออกเสียง : 李敏勇 李敏勇 [zh]
 • การออกเสียง : 吕叶 吕叶 [zh]
 • การออกเสียง : 邓诗鸿 邓诗鸿 [zh]
 • การออกเสียง : 刘立云 刘立云 [zh]
 • การออกเสียง : 李元胜 李元胜 [zh]