หมวดหมู่:

诗人

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง诗人

 • การออกเสียง : 羊 [zh]
 • การออกเสียง : 竖 [zh]
 • การออกเสียง : 格式 格式 [zh]
 • การออกเสียง : 简单 简单 [zh]
 • การออกเสียง : 温庭筠 温庭筠 [zh]
 • การออกเสียง : 唐湜 唐湜 [zh]
 • การออกเสียง : 徐凝 徐凝 [zh]
 • การออกเสียง : 疼痛 疼痛 [zh]
 • การออกเสียง : 白居易 白居易 [zh]
 • การออกเสียง : 李绅 李绅 [zh]
 • การออกเสียง : 海上 海上 [zh]
 • การออกเสียง : 苏东坡 苏东坡 [zh]
 • การออกเสียง : 项斯 项斯 [zh]
 • การออกเสียง : 刘禹锡 刘禹锡 [zh]
 • การออกเสียง : 金昌绪 金昌绪 [zh]
 • การออกเสียง : 王建 王建 [zh]
 • การออกเสียง : 薛涛 薛涛 [zh]
 • การออกเสียง : 凸凹 凸凹 [ja]
 • การออกเสียง : 王佐良 王佐良 [zh]
 • การออกเสียง : 康城 康城 [yue]
 • การออกเสียง : 王独清 王独清 [zh]
 • การออกเสียง : 鲁迅 鲁迅 [zh]
 • การออกเสียง : 西川 西川 [ja]
 • การออกเสียง : 李白 李白 [zh]
 • การออกเสียง : 葛鸦儿 葛鸦儿 [zh]
 • การออกเสียง : 贾岛 贾岛 [zh]
 • การออกเสียง : 方干 方干 [zh]
 • การออกเสียง : 王涯 王涯 [zh]
 • การออกเสียง : 梁宗岱 梁宗岱 [zh]
 • การออกเสียง : 刘叉 刘叉 [zh]
 • การออกเสียง : 徐志摩 徐志摩 [zh]
 • การออกเสียง : 秦韬玉 秦韬玉 [zh]
 • การออกเสียง : 太上隐者 太上隐者 [zh]
 • การออกเสียง : 曹邺 曹邺 [zh]
 • การออกเสียง : 食指 食指 [zh]
 • การออกเสียง : 李忱 李忱 [zh]
 • การออกเสียง : 戴望舒 戴望舒 [zh]
 • การออกเสียง : 皇甫松 皇甫松 [zh]
 • การออกเสียง : 郑谷 郑谷 [zh]
 • การออกเสียง : 王驾 王驾 [zh]
 • การออกเสียง : 杜荀鹤 杜荀鹤 [zh]
 • การออกเสียง : 崔道融 崔道融 [zh]
 • การออกเสียง : 紫薇 紫薇 [zh]
 • การออกเสียง : 马骅 马骅 [zh]
 • การออกเสียง : 林子 林子 [zh]
 • การออกเสียง : 洛夫 洛夫 [zh]
 • การออกเสียง : 曹松 曹松 [zh]
 • การออกเสียง : 李郢 李郢 [zh]
 • การออกเสียง : 卢卫平 卢卫平 [zh]
 • การออกเสียง : 聂夷中 聂夷中 [zh]
 • การออกเสียง : 韦庄 韦庄 [zh]
 • การออกเสียง : 张泌 张泌 [zh]
 • การออกเสียง : 元稹 元稹 [nan]
 • การออกเสียง : 指纹 指纹 [yue]
 • การออกเสียง : 鱼玄机 鱼玄机 [zh]
 • การออกเสียง : 马戴 马戴 [zh]
 • การออกเสียง : 高骈 高骈 [zh]
 • การออกเสียง : 谷雨 谷雨 [zh]
 • การออกเสียง : 周公度 周公度 [zh]
 • การออกเสียง : 陈陶 陈陶 [zh]
 • การออกเสียง : 韩偓 韩偓 [zh]
 • การออกเสียง : 沈睿 沈睿 [zh]
 • การออกเสียง : 克莱尔 克莱尔 [zh]
 • การออกเสียง : 赵嘏 赵嘏 [zh]
 • การออกเสียง : 北村 北村 [zh]
 • การออกเสียง : 侯马 侯马 [zh]
 • การออกเสียง : 小云 小云 [zh]
 • การออกเสียง : 陶里 陶里 [zh]
 • การออกเสียง : 诗阳 诗阳 [zh]
 • การออกเสียง : 牧野 牧野 [zh]
 • การออกเสียง : 艾青 艾青 [zh]
 • การออกเสียง : 莫非 莫非 [zh]
 • การออกเสียง : 林家柏 林家柏 [zh]
 • การออกเสียง : 李瑛 李瑛 [zh]
 • การออกเสียง : 道辉 道辉 [zh]
 • การออกเสียง : 于怀玉 于怀玉 [zh]
 • การออกเสียง : 骆一禾 骆一禾 [zh]
 • การออกเสียง : 刘半农 刘半农 [zh]
 • การออกเสียง : 陶春 陶春 [zh]
 • การออกเสียง : 夏菁 夏菁 [zh]
 • การออกเสียง : 贝岭 贝岭 [zh]
 • การออกเสียง : 杜谷 杜谷 [zh]
 • การออกเสียง : 安琪 安琪 [zh]
 • การออกเสียง : 胡冬 胡冬 [zh]
 • การออกเสียง : 陈安安 陈安安 [zh]
 • การออกเสียง : 唐朝晖 唐朝晖 [zh]
 • การออกเสียง : 卞之琳 卞之琳 [zh]
 • การออกเสียง : 钟鸣 钟鸣 [zh]
 • การออกเสียง : 童蔚 童蔚 [zh]
 • การออกเสียง : 韩东 韩东 [zh]
 • การออกเสียง : 江堤 江堤 [zh]
 • การออกเสียง : 阿垅 阿垅 [zh]
 • การออกเสียง : 阿翔 阿翔 [zh]
 • การออกเสียง : 符马活 符马活 [zh]
 • การออกเสียง : 罗寄一 罗寄一 [zh]
 • การออกเสียง : 鲁藜 鲁藜 [zh]
 • การออกเสียง : 张耳 张耳 [zh]
 • การออกเสียง : 杨宗翰 杨宗翰 [zh]
 • การออกเสียง : 徐江 徐江 [zh]
 • การออกเสียง : 江子 江子 [zh]