หมวดหมู่:

親戚叫法

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง親戚叫法

 • การออกเสียง : 外婆 外婆 [zh]
 • การออกเสียง : 阿姨 阿姨 [yue]
 • การออกเสียง : 舅公 舅公 [wuu]
 • การออกเสียง : 表哥 表哥 [yue]
 • การออกเสียง : 姨媽 姨媽 [zh]
 • การออกเสียง : 太婆 太婆 [wuu]
 • การออกเสียง : 姑媽 姑媽 [zh]
 • การออกเสียง : 舅父 舅父 [yue]
 • การออกเสียง : 表姊 表姊 [wuu]
 • การออกเสียง : 表弟 表弟 [zh]
 • การออกเสียง : 姨婆 姨婆 [wuu]
 • การออกเสียง : 姪女 姪女 [zh]
 • การออกเสียง : 孫女 孫女 [zh]
 • การออกเสียง : 舅婆 舅婆 [hak]
 • การออกเสียง : 表姪女 表姪女 [yue]
 • การออกเสียง : 表姑媽 表姑媽 [yue]
 • การออกเสียง : 表妹 表妹 [zh]
 • การออกเสียง : 表舅父 表舅父 [yue]
 • การออกเสียง : 太祖母 太祖母 [zh]
 • การออกเสียง : 姨公 姨公 [wuu]
 • การออกเสียง : 嬤嬤 嬤嬤 [yue]