หมวดหมู่:

表示才疏學淺的成語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง表示才疏學淺的成語

 • การออกเสียง : 蜀犬吠日 蜀犬吠日 [zh]
 • การออกเสียง : 孤陋寡聞 孤陋寡聞 [zh]
 • การออกเสียง : 不可救药 不可救药 [zh]
 • การออกเสียง : 井底之蛙 井底之蛙 [zh]
 • การออกเสียง : 孤陋寡闻 孤陋寡闻 [zh]
 • การออกเสียง : 了不长进 了不长进 [zh]
 • การออกเสียง : 不識時務 不識時務 [zh]
 • การออกเสียง : 坐井觀天 坐井觀天 [zh]
 • การออกเสียง : 一物不知 一物不知 [zh]
 • การออกเสียง : 鼠目寸光 鼠目寸光 [zh]
 • การออกเสียง : 不郎不秀 不郎不秀 [zh]
 • การออกเสียง : 不稂不莠 不稂不莠 [zh]
 • การออกเสียง : 顽固不化 顽固不化 [zh]
 • การออกเสียง : 坐井观天 坐井观天 [zh]
 • การออกเสียง : 师心自用 师心自用 [zh]
 • การออกเสียง : 不识大体 不识大体 [zh]
 • การออกเสียง : 吴下阿蒙 吴下阿蒙 [zh]
 • การออกเสียง : 不可救藥 不可救藥 [zh]
 • การออกเสียง : 不識大體 不識大體 [zh]
 • การออกเสียง : 管见所及 管见所及 [zh]
 • การออกเสียง : 目光短浅 目光短浅 [zh]