หมวดหมู่:

街頭小食

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง街頭小食

 • การออกเสียง : 臭豆腐 臭豆腐 [zh]
 • การออกเสียง : 燒賣 燒賣 [zh]
 • การออกเสียง : 糖水 糖水 [yue]
 • การออกเสียง : 雞蛋仔 雞蛋仔 [yue]
 • การออกเสียง : 腸粉 腸粉 [yue]
 • การออกเสียง : 炸雞脾 炸雞脾 [yue]
 • การออกเสียง : 生菜魚肉 生菜魚肉 [yue]
 • การออกเสียง : 糖蔥餅 糖蔥餅 [yue]
 • การออกเสียง : 辣魚蛋 辣魚蛋 [yue]
 • การออกเสียง : 炸魷魚鬚 炸魷魚鬚 [yue]
 • การออกเสียง : 粢飯 粢飯 [yue]
 • การออกเสียง : 牛什 牛什 [yue]
 • การออกเสียง : 串燒 串燒 [zh]
 • การออกเสียง : 煎釀三寶 煎釀三寶 [yue]
 • การออกเสียง : 格仔餅 格仔餅 [yue]
 • การออกเสียง : 咖哩魚蛋 咖哩魚蛋 [yue]
 • การออกเสียง : 牛雜 牛雜 [yue]
 • การออกเสียง : 魚蛋 魚蛋 [yue]
 • การออกเสียง : 砵仔糕 砵仔糕 [yue]
 • การออกเสียง : 碗仔翅 碗仔翅 [yue]
 • การออกเสียง : 龍鬚糖 龍鬚糖 [yue]