• การออกเสียงคำว่า tannat tannat [en]
 • การออกเสียงคำว่า furmint furmint [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Arriloba Arriloba [fr]
 • การออกเสียงคำว่า l'Arinarnoa l'Arinarnoa [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Peurion Peurion [fr]
 • การออกเสียงคำว่า le Bicane le Bicane [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Abbottabotti Abbottabotti [it]
 • การออกเสียงคำว่า Blanqueiron Blanqueiron [fr]
 • การออกเสียงคำว่า BRAQUET NOIR BRAQUET NOIR [fr]
 • การออกเสียงคำว่า le Brachet le Brachet [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Mayorquin Mayorquin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า BLANQUEIRO BLANQUEIRO [fr]
 • การออกเสียงคำว่า la Fuëlla nera la Fuëlla nera [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Brun Fourca Brun Fourca [fr]
 • การออกเสียงคำว่า le Castets le Castets [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Arbane Arbane [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Le Mouyssaguès Le Mouyssaguès [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Négret de Banhars Négret de Banhars [fr]