หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง茶

 • การออกเสียง : 茶 [zh]
 • การออกเสียง : Sencha (煎茶) Sencha (煎茶) [ja]
 • การออกเสียง : 茶屋 茶屋 [ja]
 • การออกเสียง : 抹茶 抹茶 [ja]
 • การออกเสียง : 紅茶 紅茶 [ja]
 • การออกเสียง : 玄米茶 玄米茶 [ja]
 • การออกเสียง : ほうじ茶 ほうじ茶 [ja]
 • การออกเสียง : 麦茶 麦茶 [ja]
 • การออกเสียง : 鐵觀音 鐵觀音 [yue]
 • การออกเสียง : 茶道 茶道 [ja]
 • การออกเสียง : お茶 お茶 [ja]
 • การออกเสียง : 飲茶 飲茶 [zh]
 • การออกเสียง : 烏龍茶 烏龍茶 [zh]
 • การออกเสียง : お茶をたてる お茶をたてる [ja]
 • การออกเสียง : 焙じ茶 焙じ茶 [ja]
 • การออกเสียง : 奶茶 奶茶 [zh]
 • การออกเสียง : 茶葉 茶葉 [wuu]
 • การออกเสียง : 茶の湯 茶の湯 [ja]
 • การออกเสียง : かぶせ茶 かぶせ茶 [ja]
 • การออกเสียง : 普洱 普洱 [zh]
 • การออกเสียง : 新茶 新茶 [ja]
 • การออกเสียง : 茶碗 茶碗 [ja]
 • การออกเสียง : 昆布茶 昆布茶 [ja]
 • การออกเสียง : 水仙 水仙 [zh]
 • การออกเสียง : お茶漬け お茶漬け [ja]
 • การออกเสียง : 綠茶 綠茶 [zh]
 • การออกเสียง : おちゃ (お茶) おちゃ (お茶) [ja]
 • การออกเสียง : 煎茶 煎茶 [ja]
 • การออกเสียง : ウーロン茶 ウーロン茶 [ja]
 • การออกเสียง : 粉茶 粉茶 [ja]
 • การออกเสียง : 緑茶 緑茶 [ja]
 • การออกเสียง : 茶畑 茶畑 [ja]
 • การออกเสียง : 黒茶 黒茶 [ja]
 • การออกเสียง : 茉莉花茶 茉莉花茶 [ja]
 • การออกเสียง : 香片 香片 [zh]
 • การออกเสียง : ぶんぶく茶釜 ぶんぶく茶釜 [ja]
 • การออกเสียง : 番茶 番茶 [ja]
 • การออกเสียง : 白茶 白茶 [zh]
 • การออกเสียง : 茶器 茶器 [ja]
 • การออกเสียง : 花茶 花茶 [zh]
 • การออกเสียง : 涼茶 涼茶 [yue]
 • การออกเสียง : 茶の間 茶の間 [ja]
 • การออกเสียง : 深蒸し茶 深蒸し茶 [ja]
 • การออกเสียง : 碾茶 碾茶 [ja]
 • การออกเสียง : 冠茶 冠茶 [ja]
 • การออกเสียง : 伯爵茶 伯爵茶 [yue]
 • การออกเสียง : 红茶 红茶 [zh]
 • การออกเสียง : 檸茶 檸茶 [yue]
 • การออกเสียง : 壽眉 壽眉 [yue]
 • การออกเสียง : 芽茶 芽茶 [ja]
 • การออกเสียง : 麥茶 麥茶 [yue]
 • การออกเสียง : 茶托 茶托 [ja]
 • การออกเสียง : おぎ茶 おぎ茶 [ja]
 • การออกเสียง : 苦瓜茶 苦瓜茶 [yue]
 • การออกเสียง : 煎じ茶 煎じ茶 [ja]
 • การออกเสียง : 早餐茶 早餐茶 [yue]
 • การออกเสียง : 茶筅 茶筅 [ja]
 • การออกเสียง : 東方美人茶 東方美人茶 [ja]
 • การออกเสียง : 玉露茶 玉露茶 [ja]
 • การออกเสียง : 果茶 果茶 [yue]
 • การออกเสียง : 八女茶 八女茶 [ja]
 • การออกเสียง : 玉緑茶 玉緑茶 [ja]
 • การออกเสียง : ジャスミン茶 ジャスミン茶 [ja]
 • การออกเสียง : 茎茶 茎茶 [ja]
 • การออกเสียง : 粉末茶 粉末茶 [ja]
 • การออกเสียง : 窯煎茶 窯煎茶 [ja]
 • การออกเสียง : 拉茶 拉茶 [yue]
 • การออกเสียง : ロンジン茶 ロンジン茶 [ja]
 • การออกเสียง : 宇治玉露 宇治玉露 [ja]
 • การออกเสียง : お茶くみ お茶くみ [ja]