หมวดหมู่:

茶樓點心

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง茶樓點心

 • การออกเสียง : 蝦餃 蝦餃 [yue]
 • การออกเสียง : 燒賣 燒賣 [zh]
 • การออกเสียง : 鳳爪 鳳爪 [zh]
 • การออกเสียง : 蘿蔔糕 蘿蔔糕 [yue]
 • การออกเสียง : 豬腳薑 豬腳薑 [yue]
 • การออกเสียง : 叉燒包 叉燒包 [yue]
 • การออกเสียง : 腸粉 腸粉 [yue]
 • การออกเสียง : 金錢肚 金錢肚 [yue]
 • การออกเสียง : 蝦腸 蝦腸 [yue]
 • การออกเสียง : 雞扎 雞扎 [yue]
 • การออกเสียง : 灌湯餃 灌湯餃 [yue]
 • การออกเสียง : 桂花糕 桂花糕 [yue]
 • การออกเสียง : 炸鮮奶 炸鮮奶 [yue]
 • การออกเสียง : 咸水角 咸水角 [yue]
 • การออกเสียง : 叉燒腸 叉燒腸 [yue]
 • การออกเสียง : 芒果布甸 芒果布甸 [yue]
 • การออกเสียง : 鮮竹卷 鮮竹卷 [yue]
 • การออกเสียง : 煎堆 煎堆 [yue]
 • การออกเสียง : 炸兩 炸兩 [yue]
 • การออกเสียง : 糯米卷 糯米卷 [yue]
 • การออกเสียง : 椰汁糕 椰汁糕 [yue]
 • การออกเสียง : 山竹牛肉 山竹牛肉 [yue]
 • การออกเสียง : 牛肉腸 牛肉腸 [yue]